Polîtîk

Serdanî Serok Barzanî bo Turkiya le zimanî rojname û medyakanî ew wilateda

Rengdanewey giringî serdanî Serok Barzanî bo Turkiya le zimanî rojname û medyakanî ew wilateda

Serdanî berêz Mesûd Barzanî, Serokî Herêmî Kurdistan bo Turkiya kardanewey giring le nêw rojname û medyakanî ew wilateda hebuwe, her çend Turkiya êsta xerîkî welamdanewe û helwêst wergirtine le ser kêşey hêrişî Îsraîle bo ser keştî azadî ke zorbeyan Turk bûn, belam le heman kat da serdanî Serok Barzanî be serdanêkî mêjuwî û girîng bo Turkiya le qelem dirawe.

Lem bareyewe, rojnamey Daily Newsî Turkî raportêkî bilaw kirdotewe têyîda bas le serdanî berêz Mesûd Barzanî Serokî Kurdistan bo Turkiya û giringî ew serdanew karîgeriyekanî be ser çareserkirdinî kêşey Kurd le Turkiya dekat.

Ew rojnameye çawpêkewtinêkî le gel Henry Barkî şirovekar û çawdêrî siyasî le senterî Karingî bo aştî nêwdewletî sazkirduwe, nawbiraw delê: Katêk peywendiyekanî Turkiya û Kurdekanî Iraq xirap bin, le heman kat ew peywendiyane le gel Kurdekanî Turkiyaş xirap û nalebarin. Kurdekanî Iraq karîgeriyekî zoriyan be ser Kurdekanî Turkiya heye, çunke le wan xawen ezmuntir û têgeyîştûtirin û wek hîwayek bo hemû Kurdanî dîke dejmêrdrên ke arezuwî jiyanêkî aştiyane û rêzgîrawiyan heye.

Henry Barkî delê: Werçerxanêkî sed û heşta pileyî le helwêstekanî Turkiya da le hember Kurdekanî Iraq hestî pê dekirêt, Turkiyayek ke pêş çend salêk herdû le Barzanî û Talebanî be Serok Eşîret nawdebird, êsta be şêweyekî resmî wek Serokî Îdarey Herêmî Kurdistan pêşwazî le Barzanî dekat.

Be gutey Barkî: Her çend Turkiya peywendiyekaniyan le gel Herêmî Kurdistan asayî bikatewe, be heman şêwaz asantir detwanê le Iraq kar bikat bo çareserkirdinî kêşey Kurd le wilatekey da. Çunke parastinî ezmunî Kurdekanî Iraq û serkewtiniyan nek tenya bo Kurdekanî Iraq belku bo hemû Kurdêk giringe.

Be gutey Barkî: Turkiya derkî bew rastiye kirduwe ke natwanê hîç pêşkewtinêk le kêşey Kurd le wilatekey bedî bihênêt ta ew katey peywendiyekanî le gel Herêmî Kurdistan asayî nekatewew berew pêş nebat.

Barkî delê: Çend Herêmî Kurdistan û Turkiya pêkewe kar biken û hemaheng bin, be heman şêwaz Turkiya û ayîndey ew wilate berew asudeyî derwat.

Mehmed Alî Birand nûserî be nawbangî Turkî le utarêk da delê bedaxewe her çend êsta Turkiya xerîkî kêşey hêrişî Îsraîl bo ser keştî Turkiye boye debuwaye serdanî Barzanî le manşêtî serekî hemû rojname û medyakanî Turkiya bêt, belam sereray eweş, serdanî Barzanî serdanêkî zor giringe.

Birand delê: Zor kes lew birwayedan ke Barzanî cêyî mitmane niye, belam be pêçewanewe Barzanî kesayetiyekî zor seriye û rastgoye. Guman leweda niye ke êsta Turkiya deyewêt le gel Herêmî Kurdistan peywendî dostane û aştiyaney hebê. Belam babetêk heye ke Turkiya hendê dawakarî le Barzanî heye ke renge hele bêt, ewîş şerkirdin û derkirdinî PKK le çiyakanî Qendîle, aya eme dawakariyekî waqî’iye?

Ême çawerê nîn baranî çekêk bigirête dest û bo Turkiya şer bikat. Boye ême natwanîn çawerêyî ewe bîn ke Barzanî le dijî PKK bo Turkiya şer bikat. Belam detwanîn çawerê bîn ke hendê îcraat bikat bo sînordarkirdinî çalakiyekanî PKK le nawçeke, emeş tenya be guftugo debêt.

Rojnamey Today Zamanî Turkî le babetêk da be nawî giringî serdanî Barzanî bo Turkiya, bas lewe dekat ke ew serdane serdanêkî leradebeder giringe bo her dû la be taybet Turkiya. Today Zaman basî eweş dekat ke Wezîrî Derewey Turkiya le pêşwazî kirdinî Serokî Herêmî Kurdistan, Barzanî be biray xoy nawbirdibû ke emeş destpêkî qonaxêkî nuwey nêwan peywendiyekanî her dû laye, be taybet sebaret be jimareyek pirs û babet ke cêyî bayexî Turkiyan wek PKK ke em care Serokî Herêmî Kurdistan îdaney her core karêkî terorîstî kird.

Back to top button