Kultur

Pêl

Coş, xweşî ,Şahî û kîn(qehr),ev Tiştana weke Pêlan karin beheriken,belabiven.
Tevgerek bicuk, lebatek nazik, pist pista gotineke anjî Awirek bi lez kari bibe sedema destpêka Pêla peşîn. Navenda hêza her Pêlek Hêkeki.
Her Pêlek li peşi ya xwe Pêlek din dafirîne ,tekoşina hemu Pêlan bi gihîştina Delav
Digheji armanca xwe ,dibe lêhî û bi dawî dibe ,hildiwêşe.
ew Hêza heri xurt diruxe ,wenda dibe…. gelo Pêl mêh ye?
 

Pewendî: Info@ Mirhek.com
Hunermend: Mîre hêkan

 

Hinek weneyên hûnêrmend Mîrê Hîkan:

 

P__l_1_208987569.jpg

Pêl : 1

P__l_2_377138656.jpg 

Pêl :2

 

P__l_3_586637299.jpg

Pêl :3

 

 

P__l_4_296477572.jpg

Pêl :4

 

P__l_5_499424753.jpg

Pêl :5

Back to top button