Mîrê Hêkan:Rûdana Hestan

Bi rastî gerek nave vê Tablo ye Heyama Hestan ba:
-Heyama wendakirine(ketina dirane Zerîn)
-Heyama Ziwabûne (Rû ye Qade,Axe diqelişe diterike)
-Heyame Vekirine,Derbûn ( Çerme ,Rû ye Axe ,Qade ye kesk vedibe )
-Heyama Çilmisandine(Qaşilken hêkan yên şîrikî hatine kurisandin)

Tev ku êv tiştana hemu nayên naskirin , nê zelal diminen …HEST..gelo çi ye..? belkî vebûna an ji xwe hildan Vulkanekî bibe wek destpêka avakirna hestan ji hundire Nefse de………….gelo Nefse an ji Rûh çiye ? yan ji  Hest bi xwe Nefse .

Ez li ser mijul dibem(dixwazim bi ramanbim) le mixabin nikarim bi gotinan bigewde bikem, heger ez bixwazim rûdaneke jerê  avabikim (diyarbikim) ew ji kêm dimîne û wê têrnake .
di vê Tablo ye di 4 Hest , 4 Rûdan  an ji 4 Rû-deme bi Şewêyekî hati ye  nîgarkirin.  em ta nûha nikarin derbasi hundire Nefse ,-Gan- bibin ta bizanibin hest ji ku destpêdike?  cawa destpêdike?   sedem ci ye ? cawa deherike di hundire me de,? êv Hestrûdan : nêdiyare,bêsinore,bê caxe û bê deme, bi Kesayetiy vê giredayê.

Pêwendî: [email protected] Mirhek.com
Hunermend :Mîre Hêkan

 

 

 

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: