Kultur

Di bin cerm de

Rengên Sar û Germ diheriken nav hêv , Ahenga rengan tê afirandin .
Hêka reşgewrik geleki bexteware li dura xwe digere û zîz dibe,Hêkên
Zêrsorik dixwazin xwe di bin cerme qalin de veşerin .
listikek gelekî xweşi.

Rûdanek zor ciwan,……… bes Rûdaneke !

Têv ku ev Rûdan bi rengên gelek Qalin hatiye nîgarkirin, ew diqelişe
diderize ,derzen tenik û qalin le dikevin, gelo çima ?

Hêka sipî ya bê guneh dixwaze xwe ji vî cermî rizgar bike ,

le ji deve wê xwîn deherike, ew bi hirz û kîne .Di bin vî Qalikî de ,
Di bin vî cermi de Deriya xwine xwe hildide ,
tofanek mezin bi rê de ye…Şyarbin.?

Pewendî: Info@ Mirhek.com
Hunermend: Mîre hêkanDestek ji Tabluyên hûnermên Mîrê Hêkan:

 

Di_bin_cerm_de_1_975318619.jpg

Di bin Cerm de :1

Di_bin_cerm_de_2_242427679.jpg

Di bin Cerm de :2

Di_bin_cerm_de_3_218470235.jpg

Di bin Cerm de :3

Di_bin_cerm_de_4_888473139.jpg

Di bin Cerm de :4

Di_bin_cerm_de_5_416323081.jpg

Di bin Cerm de :5

Back to top button