Çima Goranê ev rewş xulqand?

Bo Goran em bezmey xulqand? Goran exlaqî sîyasî belawe na û wîstî hîzbekey Nêçîrvan Barzanî be tîror tometbar bikat
20-05-10

Em base, basêkî şîkariye û deyewêt pence bixate ser rewtî rûdawekanî em diwayaney gorepanî sîyasî Kurdistan. Xwêndineweyeke bo ew hewlaney ke lelayen yekêk leserkirde sîyasîyekanî kurdewe dirawe le pênaw yekirîzî kurd, encamî hewlekanî û îltîzamî exlaqî sîyasî beranberekanî, ke bizutinewey Gorane
Nêçîrvan Barzanî û kiranewe berwî Goran da

Goran exlaqî sîyasî belawe na û wîstî hîzbekey Nêçîrvan Barzanî be tîror tometbar bikat

Taybet/ çawdêrêkî sîyasî

Têbînî / ewendey mebestim bûye em rayanem bigate Goran û ray giştî, hênde mebestim terefgîrî nîye, çunke eger mebestim terefgîrî biwaye nawî xom aşkira dekird, naw nexistine ser em babet şîkaryeş tenha eweye ke xelkêk pêyan wanebê bende hewlî nizîkî lepartî dedat, yan behoy cîyawazî boçunî sîyasî û hendê lay tir dije arasteyekî heyhe,  çunke lem haleteşda serinuserî sayt nebêt partîş nazanêt nawî bende wek çawdêrêk çîh û kam çawdêrî sîyasîm  . 

Em base, basêkî şîkarîye û deyewêt pence bixate ser rewtî rûdawekanî emdwayîyaney gorepanî sîyasî Kurdistan. Xwêndineweyeke bo ew hewlaney ke lelayen yekêk leserkirde sîyasîyekanî kurdewe dirawe le pênaw yekirîzî kurd, encamî hewlekanî û îltîzamî exlaqî sîyasî beranberekanî, ke bizutinewey Gorane çonyetî welam danewey mentqî ew bizutineweye bo hewlekanî ew serkirde ke zorkat be parêzerî Goran naw birawe,  ew serkirde egerçî gencêkî be tecirubey sahey sîyasî Kurdistane, belam detwanîn be pîyawî mêjû nawî bibeyn, çunke ew lew perî berpirsîyarêtî mêjûy xoyewe hewlî kiraneweyda legeli hemû hêze sîyasîyekanî tir û le nawîşîyanda hêzêkî sîyasî ke ta diwênê yekêk bûn lew karakteraney ke dijî hîzbekey û binemalekey têkoşawin û le êstaşda rolil degêrêt bo dirustkirdinî wênayekî naşîrîn bo hîzib û binemalekey. 

Nêçîrvan Barzanî û kiranewey sîyasî le Kurdistan

Kiranewey sîyasî le rojhelatî nawerast û be taybetî le herêmî Kurdistan, zîyatir le nêwan ew layenaneda rû dedat ke berjewendîyekî hawbeş pêkîyanewe debestêtewe û pêkewe hawran leser komelêk amanc ke zîyatir belay berjewendî sîyasî û abûrîyewe bişkêtewe, belam katêk layenêk û serkirdeyek, deyewêt hemû ew sinûrane têperênêt û bebê hebûnî hîç kam lew amancane ew kiraneweye dirust bikat û le pênaw yekxistinî gutarî sîyasî û malî kurd, hest be berpirsîyarêtî mêjûy xoî bikat derheq be çirkesatî mêjûy netewekey, debêt bizanîn ke ew serkirde xawenî bîrkirdineweyekî qul û dinîyabînîyekî firawane û çîdî berjewendî hîzbî nakate pêwer bo kiranewe sîyasîyekan. Debêt em role le berçaw bigîrêt, çunke le wilatêkda ke serleberî kayekanî xerqî munafesey naşerîfaney sîyasî û hizbayetî teske, degmene serkirdeyek byewêt le pênaw amancêkî balay neteweyî û nîştîmanîda berjewendîye hîzbîyekan feramoş bikat.

Serdemî kabîney pênicemî hikumetî herêmî Kurdistan, ke Nêçîrvan Barzanî serokayetî dekird, detwanîn be serdemî zêrînî hikumiranî le başurî Kurdistanda naw bibeyn, çunke Nêçîrvan Barzanî be eqlêkî kirawe û bîrkirdineweyekî hawçerxanewe tiwanî serokayetî gewretirîn kabîney hikumet bikat le nawiçekeda, serokayetî kirdinî ew kabîneyeş le katêkda bû ke îdare taze yekxirabû û hêşta teşenucatî sîyasî le nêwan layene sîyasîyekanî Kurdistan be taybet Yekêtî û Partîda mabû, kabînekey birîtî bû le  40 wezîr, ke her wezîrêk niwênerayetî arasteyekî cîyawazî bîrkirdinewe,  bername û aydiyolojîyay hîzbayetî dekird, belam le jêr çetirî sîyasetî hawçerxaney seroke gencekeda tiwanîyan kobibinewe û hawisengî le nêwan layene sîyasîyekanda rabigîrdirêt û her layenêk lew layene cîyawazane hikumet behî xoî bizanêt, lelayekî tirewe hendêk lew layenane le katêkda le naw hikumetîş bûn, be dîdêkî rexneamêzaney opozsiyonaneş karîyan dekird û biçuktirîn kêşeşîyan bo dirûst nebû, êsta her yekêk lew layenane nikulî lewe naken ke seroke genceke be dîdêkî neteweyî û nîştîmanî qulewe serokayetî kirdûwe û tewawî berjewendîye hîzbîyekanî xistote perawêzewe ke mehale hîç kam le sîyasîyekanî tirî kurd hêndey Nêçîrvan Barzanî be rûyayekî firawan û hestkirdin be berpirsîyarêtîyewe mamele legel barudoxî sîyasî wilatekeyda bikat.

Le serdemî serokayetî Nêçîrvanda herêm bujayewe û birayetî û tebayî lenêwan layene sîyasîyekanî Kurdistanda dirûst bû, kurd qonaxêkî gewrey hikumiranî birirî û seroke genceke tiwanî tewawî layenekan le naw çiwarçêweyekî nîştîmanîda ko bikatewe, leserdemî Nêçîrvan Barzanîda yekem opozsîyonî sîyasî serî helda, belam ew be çawêkî dujminkaranewe seyrî nedekirdin û hemîşe hewlî deda zemîneyek pêkbênêt ke hemû layenekan hest be bûnî xoîyan biken û bitwanin be azadiyêkî tewawewe tebîr le bîruray sîyasî xoyan biken. 

Nêçîrvan Barzanî û opozsîyon

Le serdemî hikumiranî Nêçîrvan Barzanîda seretay opozsiyonêkî herze reftar be dîyar kewit, opozsiyonêk ke le seretawe hewlî sirînewey tewawî destkewtekanî Partî û Yekêtî deda û deywîst be teng helçnîn betewawî destkewtekanî hêze sîyasîye şorişgêrekan û bêbeha kirdinî xebat û qurbanîdanekanîyan xoî bisepênêt û doxêkî pir çewaşekarîyane dirûst bikat, her emeş bûye hoy perawêzxistinîyan lelayen serkirdayetî û mektebî sîyasî Partî Demokratî Kurdistan û kizî pêgeyan le Hewlêrî paytextî herêmî Kurdistan, be corêk xoşîyan hestîyan bewe dekird ke ewan ew hêze sîyasîye nîn lelayen Partîyewe danîyan pêda binirêt, bitwanin weku hebun le sinurekanî Hewlêr nizîk bibinewe çunke heta êstaş lelayen serkirdayetî, mektebî sîyasî û serokî Partîyewe be fermî wek hêzêkî sîyasî pêşwazîyan lênekirawe, belam Nêçîrvan Barzanî bew perî le xo biridûyewe tiwanî meydanî karîyan bo ferahem bikat ta çansî xoîyan beşêweyekî dîmukratîyane taqî bikenewe begiringyewe mameley legel kirdin û le katî helkutane ser baregakanîşîyan le Hewlêr lelayen xelkî Hewlêrewe serdanî dekirdin û le kenale rageyandinekanî bizutnewey Goranewe basî pêwîstî mamelekirdinî legel Goranda dekird, ke emeş bûye hoy xoş bûnî zemîneyek ke temînat be Goran bidirêt û ewanîş bitwanin le sayey sîyasetî hawçerxaney em serok hikumeteda neweyek bokarî xoîyan lenawçekanî dîkey Kurdistan bibînin. Nêçîrvan Barzanî hestî dekird ew ke serokî hikumete û diwatir ke le hikumîşda nema kurd pêwîstî be yek dengî heye nek senger leyek girtin, deyzanî legel hebunî hikumetêkî behêz le Kurdistan sîmay dîmukrasyet û handanî hikumet bokarî baştir pêwîstî hebunî opozsiyonêkî waqiî bîn dexwazêt,  boye tiwanî wa bikat ke Goran le şarî Hewlêrîşda hest biken azadîyek heye bo kar kirdin, Goranîş ta ewkatî pêwîstîyan bedannan berastyekanda bû çend carêkîş helsurawekanîyan danîyan bew rastîyeda nawe‌ Nêçîrvan Barzanî kesêkî waqîibîne.

 Ke min pêm waye ew teamuley Nêçîrvan Barzanî ewendey hestkirdin bû be berpirsîyaretî ledirustkirdin û ser rêxistinî dîmukrasî ewende ew waqîi bînîye nebû Goran basî dekird, çun hêşta ewan mabwîyan bibine ew waqîiey qibulkirdinî îstfzazîyekanîyan waqîi bêt.

Ew gence serkirde lemawey hukmiranî kirdinîda zor lexo biridwane teamulî legel hawbeşekanî deselatîş dekird ke hem hawbeş bun û hemîş temsîlî opozsiyonîyan dekird. Wek ewey le katî çune berdem baregakanî Komel û Yekgirtûy Îslamî bo îstfzaz kirdinîyan lelayen xelkî Hewlêrewe serdanî kirdin û tiwanî dilnewayîyan bikatewe.  Ew yekem serkirde bû le dû hizbeke boyekem car poziş hênanewey bo hizbe bçukekan xulqand. Katêk serdanî kirdin û be aşkira daway lêburdinî le Goran û lew layenane rageyend, lewêwe hizbebçukekan û opozsiyonîş lekatî hestkirdin be perawêzxistinîyan û hisab bo nekirdinîyan û mafpêşêlkirdinîyan pêçewanekeyan pê bexşira.

Kewate seroke genceke tiwanî beşêweyekî zor dîmukrasîyane mamele legel opozsiyon û fire rengîda bikat, belam pirsîyareke lêrewe dest pê dekat aya Nêçîrvan Barzanî lekam hizbewe serokayetî hikumetî dekird û ew teamuley legel layene dijekanîda dekird? Êdî opozsiyon ta êsta tiwanîwyetî wek opozsiyonêkî şaristanî mamele legel rewtî rûdawekanda bikat? Aya opozsiyon pabendî exlaqîyatî sîyasî bûye lehember layenî ew serkirde gencey lekatî bêhîwayî hîway bo degêranewe?

Kiranewey Nêçîrvan Barzanî û rizgar bunî Goran lexo bekemzanî

Kiranewew qibulkirdinî Goran lelayen serokî hikumetî ewkatî Kurdistan û lêdiwane hîwabexşekanî bo ewan nek her zemîney karî sertaserî bew bizutineweyeda kenawî lexonabû opozsiyon, belku karîgerî beser layenekanî Kurdistanîşewe hebû ke qibulî serheldanî muareze biken û rêz lew dengane bigirin ke bedestîyan hênawe egerçî leseretay serheldanî ew bizutineweye betêrwanîn û wirdbunewe lekatî cîyabuneyan le Yekêtî û xebatîyan lerabirdû sîgnalil gelêk dediran ke hokarî serheldanî bizutinewek, ‌ hêndey rebtî bekêşe toz leser nîştûekanî nêw hizbekeyewe hebû, ‌  hêndeş hokarî redflî serkirdekanî em bizutineweye bûye bo dijayetî yekêtyekeyan lewajokirdinî rêkikewtin legel Partî û nizîkbunewey hizbekeyan bûye le Partî, çunke mêjwî zorêk lew serkirdane û be taybet xudî Newşîrwan Mistefa piraw pire le dijayetî Partî û xudî binemaley Barzanî.

 Eme becîyawaz lewey le ruy îltîzam û exlaqîyatî sîyasî serkirdekanî ew bizutineweyeş, hokarî mêjwî hebû pirsîyaru gumanîyan le ser dirust bikat ke dîyartirînîyan bê wefay û reçawnekirdinî exlaqîyatî sîyasî Newşîrwan Mistefa bû lehember hizbî Komonîst, ke lekatî esîrbunîda lay Sosîyalst hizbî Komonîst tiwanîyan wek kefaletêk Newşîrwan ledîlî rizgarbken û bîbene baregakanî xoîyan û ledîl bunewe bîkene mîwan û xizmetî biken, belam le beranberda Newşîrwan mistefa wek padaştêk reçawî kefaletekey hizbî Komonîst nekird lemîwandarîyekeyan helhat û bo taheta Komonîst lehember Sosîyalst tuşî îhirac bunî sîyasî kird. Ewe wêray ewey diwatir behêrşî çekdarî pelamarî serkirdayetî ew hizbeyda ke ledîl bun rizgarîyan kird, pêşimergekanî şehîd kirdin û jinekanî bedîlgirtin, eme renge nimuneyekî besît bêt belam dekirêt xwêndinewey helwêst û exlaqîyatî sîyasî lê bibînirêt, heman ew xwêndinewaneş bûn sîgnalî runîyan dedat.  Em bizutineweye hêndey kêşe nawxoyî û mêjwîyekanî hizbekey hokarî serheldanî bun hêndeş dijayetî serkirdekanî bo nizîk bunewey hizbekeyan le Partî hokar bûn, rudawî mêjwî hebû deyselmand ke nakirêt çawerwanî exlaqîyatî sîyasî lem bizutineweye bikirêt, belam lehember hemû ew sîgnale wazhaneda Nêçîrvan Barzanî wek rêzêk bo ew xelkey ke dengîyan bem bizutineweye dawe berdewam tekîdî lewe dekirdewe,  debêt rêz lehebunîyan bigîrêt.

Ewkatî ke endamekanî rawedû deniran û nan biriraw dekiran em serkirde genc û helkewtûyey kurd tekîdî dekirdewe debêt Goran mafî bo bigerêtewe û qerebwî mafe pêşêlkirawekanîşîyan pêbidirêtewe, ‌   em tekîd kirdinewe berdewamaney bûye hokarî cêbunewey ew bizutineweye le Hewlêr û wirujandinî rayekî hikumetî bo gêranewey mafekanîyan, ewe cîya lewey ke wext bû rayekî zor cîyawaztir le naw ew partîyaneş dirust bibêt ke beheman çawî sîfetekanî rabirdû serkirdey em bizutineweye lexudî bizutinewekeyan derwanî, bêguman karîgerîşî beser sîyasetî xudî Partîşewe hebû, boye lew perî bêhîway bizutinewey Goran le dway helbjardinî perlemanî Îraq lewkatî ke hemû lîste birawekan berew mesîf selahedîn dehatin bo hîwar legel hizbî yekemî Kurdistan û niwênerî zorîney xelkî kurd, ke be aşkira le mînberekanî Goranewe bêhîway debexşirayewe bewey “lîstî Haw peymanî wek niwênerî kurd xoî denasînêt, pêwiste Hawpeymanî hisab bo bunî êmeş bikat ” lem kate pir bê umêdîyey Goranda Partî becîya lehelwêstekanî Nêçîrvan Barzanî le xizmetî berjewendî neteweyî kurdda beçawpoşî lewey ew bizutineweye bûye hoy ledestdanî dengêkî zorî kurd lenawçe hesas û kêşe leserekan derfetî hatine pêşewey bo rexsandin û ew perî hewlî xoî xiste ger ke legel sercem layenekanî Kurdistan koî kirdinewe û pelkêşî nêw birirîyare sîyasyekanî lehember pirsî kurd û Bexday kirdinewe,  belam lem kateda diway ewey kiranewew wite berdewamekanî Nêçîrvan Barzanî pirsî zorêk le nan birirawekanî boçarekirdin û diway ewey behelwêstî nîştmanî Partî hatewe naw ew gorepane sîyasyey ke pêştir behoy serdanî lîste serkewtûekanî Îraq bo serokayetî herêm ewan legirdekey Silêmanîyewe hestîyan be dabirawî û perawêzxirawî dekird, dirust heman ew çawerwanîyaney hînaye dî ke le îltîzam û exlaqîyatî sîyasî ewanewe bexwêndinewe bo rabirdwîyan çawerwan dekira. 

Lehember kiranewe berûyanda Goran çî kird? 

Debêt le encamî kiranewekeda bipirsîn ey le beranber ew mamele dîmukrasîyaney Nêçîrvan Barzanî legel bizwutnewey Goran ewan çîyan kird? Aya tiwanîyan be gîyanêkî birayanewe lew helwêstaney Nêçîrvan Barzanî birwanin? Aya tiwanîyan exlaqêkî sîyasîyan hebêt beramber bew rêkewtine exlaqîyaney ke le ser helwêst û çonêtî îstîiab kirdinî beranber dirust debêt? Aya teamulî em opozsiyone le barbirdinî ew kiranewe yektirqulkirdine bû yan qulkirdinewey bû? Emanew pirsîyargelêkî tirîş dêne pêşewe ke bizutnewey Goran dexene naw bazneyekewe be dewrî gumanêkî gewreda xul bixwat, çunke Goran hemîşe wîstûyetî sud le dostayetîyekan wer bigirêt bo dijayetî beranberekey.

Yekêk lew karaney ke bizutnewey Goranî xiste naw çiwarçêweyekî gumanawîyewe, birdinî narezayetîyekanî dij be tîrorkirdinî Serdeşt Osman rojnamewan û qutabî genc bû bo arastey tometbar kirdinî Partî.  Eme le katêkda ke hêşta lêkolînewekan be encam negeştûn. Em birîyare pêşiwexteş bonî pîlanêkî dujminkaraney lêdêt, çunke Goran hemîşe deyewêt pencey tomet bixate ser Partî û leseretawe deyewêt way nîşan bidat ke Partî xerîkî sînariyo daririştine bo tawanî tîror kirdinî rojnamenûs Serdeşt Osman. Bem hoyeşewe deyewêt xelik be la rêda berêt, eme birîyarêkî pêşiwextey mutleqe le ser ew tawaney ke derheq be Serdeşt kirawe, çunke le seretawe deyanewêt rêge leberdem rewtî lêkolînewekanda bigirin û tegere bixene pêş ew piroseye, le êstaşewe bê ewey bizanin çîye, guman le ser encamî lêkolînewekan dirust deken. Em karey ewanîş le seretawe le sînariyo deçêt, debwaye Goran biwestaye ta encamî lêkolînewekan derdeçû û ewkat eger kemterxemî bikiraye mafî xoîyan bû xopîşandan biken, keçî emey nekird belku be birîyarî pirtaw û helwêstêkî tund hewlî be  amanckirdinî Partî Dîmukratî Kurdistanî da ke eme xoî le xoîda guman dexate ser koy ew karane û ew gorananey ke Goran be nîyaze bîkat.

Goran egerçî leber roşinayî sîyasetî Nêçîrvan Barzanîda tiwanî xoy dabikute le Hewlêr, belam behoy peyrew nekirdinî exlaqî sîyasî û hewldan bo tometbar kirdin û lomekirdinî Partî Dîmukratî Kurdistan bê belge kewte naw heleyekî mêjûyewe ke çîdî birway zorîney xelkî Kurdistan behoy sîyasetî çewaşekarîyewe le dest dedat. Ew weha mamelekirdineş demangêrêtewe bo serdemanêkî tarîk, ke hêze sîyasîyekanî kurd bo naşîrînkirdin û lekedar kirdinî yektir penayan bo coreha kirdewey naşirîn debird û hemîşe yektirîyan begêreşêwên û xayîn û mirovkuj nawzed dekird, Goranîş le cêy ewey wek xoy delêt bîgorêbit heman şitî dûbarekirdewe boye bo ewey bizwutnewey Goran nekewête naw doxêkî weha dijiwarewe ke berinefiretî mêjû bikewêt, pêwîste xoy lew hele exlaqîyane pak bikatewe û daway lêburdin bikat û dan be heley xoyda binêt, çunke têkelî kirdinî babetekan û tometbarkirdinî layenêkî sîyasî be tîrorkirdinî Serdeşt Osman bebê ewey belgeyekî îyasayî hebêt û encamî lêkolnewekan bixirênerû barzganîye be xwênî mirov û ladane le rêrewî exlaqî sîyasî. 

Goran û ew pirsîyaraney le ser xoy wirujandinî

Diway ewey hendêk tîşkim xiste ser kiranewe ber rûy Goranda û îltîzamatî exlaqî sîyasî Goran baskira. Debêt carêkî tir bênewe ser şehîdkirdinî Serdeşt û katî şehîdkirdinekey û dîsanewe pirensîpe exlaqyekanî Goran berûy Partîda, Serdeşt ew gence qutabî û rojnamewane bû ke dekirê bo diway çend mangêkî tir kotayî xwêndinekey çendîn xeyal û bernamey ciwanî dariştbê, şehîdkirdinî ew tawane bû ke her mirovêkî bewîjdanî hejand û hemwanîşî ture kird le dezga emnyekanî wilat ewendey turebunman le bikujan, çunke eger bikujan dujminman bin ewan parêzermanin, lem rudaweş ewan saqît û bikujanman le amancekanîyan serkewtû, boye rewaye ke hemû lêyan turew ziwîr bîn û daway encamî lêkolînewew aşkirakirdinî tawanbaranîyan lê bikeyn, daway lêkolînewe lekemterxemyekanî ewan û hokarekanî saqîtbunîyan bikeyn, belam wek ewey Goran hewlî boda, nakirê bebê belge xelkêk tawanbar bikeyn ke renge bew hoyewe bikujan bedestî xoman sîmayî firîşteyîyan pê bibexşirêt.

Belku debêt lezemenî rûdaweke birwanîn şîkaryekî berpirsane bikeyn ke aya ewkatî Serdeştî têda şehîdkira çi katêk bû kurd le çi doxêkda bû? Bêguman şehîdkirdinî Serdeşt le an û satêkî wada bû ke behoy helwêstekanî serokî herêm dekarê bekatî zêrînî kurd naw bibirêt ledway girjîyekan, zor nebû helbjardin le Kurdistan encam dira bû! Zorîş beser ew hele mêjwîyey bizutinewey Goran û layene îslamîyekan le nawiçe dabirawekanî Kurdistan kebûne‌ hoy ledestdanî deng gelêkî kurd têneperîbû! Zorîş beser ew keşe nahemwaru pir lehesasyete nareway sîyasî û ew doxe nahemware guzerî nekirdbû ke helbjardinekan le Kurdistan xulqandî cewêk ke sîgnalî mijde bexşî bedujminanî kurd debexşî ta rabigeyenin “nexşey sîyasî Kurdistan degorêt û sereroî kurd namênêt “. Belam em careş be sîyasetî waqîi bînîyaney serokî herêm, kurd tiwanî rewşe nahemwar û pir le hesasyetekanî gorepanî sîyasî Kurdistan be goranêkî 180 pileyî bigorêt û bîkatewe doxî pêkewejîyan û yektirqibulkirdin û hawhelwêstî kurd le hember pirse neteweyekan. Em helwêstaney serokî herêm û be çetirbunî bo kokirdinewey lîste kok û nakokekanî kurd sîgnale mjdebexşekanî bo nahezanî kurd gorî besîgnalî legorinanî xewnekanîyan, bûye hoy rewandinewey tirs û xem û dilerawkêy kurd û dostanî kurd lehember egerî dabeşbunî dengî kurd le Bexda.

 Şehîdkirdinî Serdeşt lem doxe pir serkewtin û yekbuney kurd û lem doxî bêhîwabuney dujminanî kurd bû, boye dekirê hest be hebunî pilanêkî gewretir bikirêt le pişt kuştinî Serdeştewe bo lebarbirdinewey ew doxî beyekda tiwanewey kurd û sîyasyekanî kurd lepênaw pirse neteweyekanî kurd bedestpêşexerî  serokî herêm. Bêguman tîrorkirdinî rojnamenus lem demeda dekirêt baştirîn xîyarî dujminanî nawibangî hêmnî herêmî Kurdistan bêt, çunke şarawe nîye ke tîrorkirdinî rojnamewan çi dengdaneweyekî debêt, belam bizutinewey Goran û nebunî şîkarî waqîiyaney ew kirdeweyew hewlekanî bo bearastebirdinî meseleke belayekî tirda, bo bedesthênanî destkewtêkî sîyasî biçuk, bê reçawkirdinî layenî exlaqî le îstxlalkirdinî xwênî gencêk bo meramî sîyasî û reçawnekirdinî dirustbunî metirsî le ser destkewte mezne neteweyekan, lehember destkewtî sîyasî teskda, bûye mayey nîgeranî û keşêkî nalebar le Kurdistan.

Wek xistme rû katî şehîdkirdinî Serdeşt katî beyekda tiwanewey kurd le pînaw pirse neteweyî û nîştîmanîyekan bû, boye tawaneke bonî pîlanî dujminî lêdêt bo lêdanî ew doxe pir serwerîyey yekbunî layene serkewtûekanî kurd behewlî serokî herêm, belam eger lekat û lew doxeş birwanî ke Goran behoy ew şehîdkirdinewe xulqandwyetî lekatêkda berew damezarandinî hikumetî Îraq deçîn û hemû pirsekanî madey 140 û yasay newit û pirsî befîdiralî manewey Îraq behelpesêrdirawî mawnetewe û hendêk le layene serkewtûekanî îraqîş leser esasî dijayetî herkam lew pirsane tiwanîwîyane bibine xawenî deng û hêzî dijî ew pirsane behêztir le caran hatotewe meydanî sîyasî Îraq. Dîsan hest be pîlan û teslîmbunî Goran yan tênegeştinî Goran le pîlaneke û benezanî têkewtinî beteley pîlan dekirêt, çunke katî êstay Îraq ferzî dekat û be hemû layenekan radegenêt kurd êsta leherkat zîyatir pêwistî be parastinî ew yekirîzîyeye ke hewlekanî serokî herêm xulqandwyetî, belam a lem kate hesaseda Goran behewlekanî bekarhênanî şehîdkirdinî Serdeşt bo meramî sîyasî û naşîrinkirdinî ew layene sîyasyey ta dwênê bibiwe parêzerî mafî endame nanbirirwawekanî, wexte ew yekirîzîyey kurd lebar debat û keşêkî xulqand ke neyhêşt şadumanî dilsozanî kurd û kurdanî beaga dirêje bikêşêt û hemwanî xistewe dilerawkêy dabeşbunî dengî kurd, boye cêy xoyetî her takêkî kurd û heryek le xawen qelemekan le Goran bipirsin:

Goran le pênawî çî deyewêt ew yekirîzî û yekbuney malî kurd bişêwênêt? Aya eme heqîqetî têrirwanînî ew bizutineweyeye ke le hesasî doxî êstay Îraq û Kurdistan negeştûye?  Yan nezandwî ew bizutinewew teslîm bunyetî bew wîstey ke deyewêt yekbunî kurd bişêwênêt?. Yan mawyetî le sîyaset û pîlanî nahezanî wilat têbigat?

 Xo eger bigeyne ew birwayey ke em karaney Goran le kamlbunyewe encamî dedat wek ewey ke min way bo deçim, ewe debêt hemû hawrabîn ke em karey Goran kirdî zîyanêkî gewrey be kurd geyand le hemû astekanda. Belam eger wek ewey hîway bo dexwazim ew bizutineweye lexemî yekbunî malî kurd bêt zor giringe herçî zwutire lew îstxlalkirdiney xwênî Serdeştî şehîd bo ew şere sîyasîyey xulqandî paşgez bêtewe ber lewey direng bêt û zîyanekan bigate ser êskî herêm û destkewtekanî ke pertewazebunî kurd deyxulqênêt. Xwazîyarim Goran hawkar bêt bo encamdanî lêkolînewey dirust bo aşkirakirdinî tawanbaran, newek wilatêk beşerî sîyasîyewe xerîk bikat û bikujanîş asude.  Çunke dekarê Goran baş lew rastîye bigat ke xwênî Serdeşt nabête meydanî geşesendinî hîç layek, belku keşî geşesendin û behêzbunî opozsiyon narezaye meşirwekanî xelkî wilate. 

Opozsiyon û narezayî

Dirust û şitêkî çawerwankirawe opozsiyon leser kelakî narezayî dirust bûye û leser heman kelakîş neş û nimadekat, boye lehercêyek narirezayî hebû lewênder dekarê opozsiyon bunî hebêt, çunke zemîney narezayî jîngey çekerekirdinî miarezeye. ‌  Ewey le Kurdistanîş bûye hoy dirustbunî opozsiyon ewendey îstxlalkirinî narirezayî bû bo xodirustkirdin ewende serheldanî opozsiyonêk nebû bo nehîştinî narirezayetî, belam opozsiyon le Kurdistan le goşenîgay narezayekanewe derwanête bunî xoy û dilnîyaye lewey hergîz lezemenî narirezayetî tiwanay dirustkirdinî mitmaneyekî nîye lay xelik ke le diway nemanî narirezayekan wek parêzerî destkewtekanî narirazî bun lêy birwanirêt, her boye ewendey lehewlî dirustkirdinî narezayî xelke be meşiru û nameşiru hênde ewdalî çarekirdinî narezayekan nîye.

 Le katêkda le Kurdistan zemîneyekî lebar heye ta bibête binemayekî konkirêtî bo dirustbunî opozsiyon lew wilate beşêweyek ke eger narirazîye meşirwekanî xelik lew wilate bikirête meydanî karkirdinî opozsiyon girentî dirustbunî hêzêkî gewre le Kurdistan dedat, çunke 18 salî hukimranî kurd û lekatî hebunî ew hukmiranîyeşda serheldanî kêşegelêkî wek birsîkirdin û hisar xistineserî nêwdewletî û îqlîmî û serheldanî şerî xokujî û dirustbunî îslamî tundrew û serheldanî dîyardey tîror û nebunî budcew dahatêkî pêwîst bo berêwebirdinî wilat bo awedankirdinî Kurdistan û bujanewey jêrxanî aburî û kiştukalî kembayexbunî xwêndin û serheldanewey nexwêndewarî tênegeştinî zorêk lehzbekan û hewlekanî xosepandin rotînat û nezanî le îdarekirdinî wilat û tênegeştin le bazarî azadu îstxlalkladinî ew naweş bo talankirdinî hawlatî û le dahatuş ew kêşe îdarîyaney ke le nawendewe bo herêm dexulqên û htid..

Legel hemû ewaneş nexwêndinewew hestinekirdinî xelkî ew wilate bew hokarane dekira ew zemîne û ew kelakî narezaye bin ke bo êstaw bo dahatuş hêzî opozsiyon xoy le ser binîyat binaye bebê dest birdin bo tomet honînewe le pênaw dirustkirdinî narezayetî bo sirînewey şanazî xebatî hîç kam lew layenaney ke xawenî şehîd gelêkî bê hejmarin. Belam bizutinewey Goran ke emiro be opozsiyon naw debirêt hênde nezanane mameley legel ew zemîne berfirewaney narezayî kird û hênd kalfamane hewlî berfirewankirdinî narezayî da ke zemîne berfirewanekeşî boxoy bertesktirkirdewe beşêweyek ke îdî xelik begumanewe le narezaye mişirwekanîş birwanê, çunke xelik mandû bun le tomet honînewew hewlekan bo pişêw nanewe,  minîş mafî xome wek kesêkî aga le sîyasetî ewênder Kurdistan çend patî bikemewe katî eweye Goran lew kelereqîye sîyasîyane bête xwar û dan behelekanîda binêt bîselmênêt bîrkirdinewey serkirdekanî heman ew bîrkirdinewey serdemî destpêkirdinî xebatî şaxîyan nîye.  dekarê em bizutineweye le ser kelakî hemû narezayekanî dî xoy binîyat binêt ke hem tiwanay dirustbun û berfirewantirbunî debêt û hemîşe debête cî xelkî narazî wilat û hemîş debête sîmayekî ciwan bo herêmî Kurdistan le derewey xoy, ke hebunî opozsiyonêkî saxlem û xawen pilanî stiratîjî le her wilatêk hêndey destkewte îdarî û medenî û dîmukrasyekan mayey şanazî debêt.

 

Ev nivîs ji malpera http://www.kurdistanan.net/index.php?sid=20613  hatiye wergirtin

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: