Kultur

Şerê “online”

Di sedsala 21 an de disa cêng û pevçûn gûr dibe, le vê carê nê bi şur û topanê weke berê yê. Şerê nû  agahiyê, lêzbûne, feq(xevk) û zaniste ,
ev şerê înternetê ye,Ê nezan xwedipêqine ,anji tirmbelan di nav belengazan de dipêqine û himwelatiye xwe dikuji ,ê zana xwe li paş dihele û qezenc bûna xwe pêktîne .Şerê nû li ser aqranan  pêk tê,

Şerê  berjewendîyan yê vekirî ye.

Rexnegıriya :Ralf kulschewskij
Pêwendî: www.mirhek.com
Info@ Mirhek.com

 

Qevdek ji hûnêrê hûnêrmand Mîrê Hêkan:

 

Sere_online_1_839395796.jpg

Şerê Online: 1

 

Sere_online_2_753731370.jpg

Şerê Online: 2

 

Sere_online_3_162917531.jpg

Şerê Online: 3

 

Sere_online_4_266905266.jpg

Şerê Online: 4

 

Sere_online_5_175223712.jpg

Şerê Online: 5

 

 

 

Back to top button