Kultur

Ragihandin

Mirove sed sala 21.an bû ye wek boriyek bi sed hezare mûhan hatiye hûnanden. Roj bi roj di hûndire vê Boriye de bi hezaran agahî- Megapixel,Megabyte -tê re bi lez deherikin, derbas diben.

Li hemberi Şoreşa aghiyan mirov be hêz û necar ma ye. ne herkes kari li hemberi vê rewşe raweste û bi pivanek zanistî agahî ye Êrenî- Hêka sor- û neynî-Hêka ser-ji nav hev derxe. ev tevliheviya –Digital -sinor di navber rastî û derwan de tenik û qels kiriye.

Pewendî: Info@ Mirhek.com

Hunermend: Mîre hêkan


Çendn dîmen ji hûnermênd Mîrê Hêken:

 

Ragihandin_1_332131412.jpg

Ragihandin: 1

 

Ragihandin_2_672710090.jpg

Ragihandin:2

 

Ragihandin_3_373853651.jpg

Ragihandin:3

 

Ragihandin_4_267128380.jpg

Ragihandin:4

 

Ragihandin_5_926751829.jpg

Ragihandin:5

 

Back to top button