Kultur

Helbestek ji Kurdyar

kayîjn

 

 

Kurdyar dirê,î

 

 

 

 

Ne bi dilê xwe

Di hebûnekê de

Em xwe bibînin

Û em nikaribin hebûnekê

bi dilê xwe hilbijêrin

jiyan li me…dibe

dûbare bûna roj û Şevan…

bendewariya pêk  hatina

nekarîn û xeyalan

ta ko di sibehekê de

em Şiyar dibin…xwe dibînin

kayîjna dawiyekê

her ji me wabû despêke

 em dikin…em dikin  …‼‼‼‼

 

 

 

 

Back to top button