Dijitiya Başûr li parlementoya Almanya kirin (Vîdeo)

Nêrînek

  1. Ewana her car jî zaroken û tistekî jî nizanine, taban henik provokator lê hamû Dûnya'yê da zaroken ûsa lê goriye daxwaziyên xwe dimesînine, eger hûn jê wana jê bo Kurdistan'ê piseke bikine û nikarin bersiweke bidin we, ji bo PKK lê her dereke û zaroken ûsa lê goriye siyaseta xwe dimesîne. Wekî teye zanîn ew cend salen derbas bûyîn da beter lê bakûre Kurdistan'ê PKK zaroken Kurdan derdixistên ser kolanan û jê bo azadiyê Ocalan ra calekê tikirin û ew zarok dûra ferq kirin û PKK tisteki tide wana û wana lê goriye provokasiyonen xwe dimesîne, gûhdariyê nekin cetire lê goriye nerîna min.

  2. Pi$ti serkeftina Pé$mergén kurdistané,u alikari u pi$tevaniya cihané bu ba$uré welat,kurdén kemalistén pkk.é ,u aligirén wan ketina paník u tirsé de.Ev kiriyara éri$kari té wate &alakia teroristi,véca ez nizanim ,gelo &i ferq u cawazi di navbera van kurdén kemalist u cahil u teroristén DAÍ$É de heye?.Gelo ne péwist bú ,ku ev kurdén han sipasiya xelké Elmanya bikiran,ji dévla éri$kariyé?.Ez dubare dibéjim ,ku ev kiriyar té wate iflasbúné,ú pkk-e bi van &alakiyan gulle bi desté xwe li lingén xwe dixwé, u tena ew zerarmendin.

  3. Ti$tekî nedîtî tune.. Dijminên Kurd û Kurdistanê li vir jî karê xa kirine.. Diwê parastvanên Kurd û Kurdistanê jî karê xa bikin weqas.

  4. azdive kanetedema go ev insan ne pkk line viniso kareve buye dijitiye pkk ypgtimameteva car kurde izidi derketine hole bolitikeye kdp sermazar dikin vin hama ixin sitive pkk vin ji bune mine tirke livi sere dinyayeji tijtek cebibe vine xine sitve pkk aybe sermejive vinji xadixine siysetmeder

Nerîna min :