Silêman Çakir

Bajarê Semsûr, navçeye Sînecik (sincik,Gúndê Avêsipî (Aqsu ). 2000’de 802 şexis, 1997’de 895 mirov hebúne. Ji welayetê 105 km, ji navçeyê 42 km ‘e dúre. Gúndê Kûrde. 1919’de nav gûhertine. Mîtanîye B.M.’dê 1600-1000’de hûkûm kirine. Havîne germ, çêle sare.
..Gúndê Laxîn (Alancık ), 2000’de 609, 1997’de 2637 mirov hebûne. Ji Semsûr 78 km, ji navçeyê 8 km’e dûre. Her wext hêzê zordar, xeta reş zilm kirine. .Semsûr, sînecîk, Gûndê Qutan. 2000’de 566 kes bûne. 2007’de 540 mirovin. 1997’de 559 şexis hebûne. Ji Semsûr 90 km, ji navçeyê 21 km ‘e dûre. Navê kevin qutan’e bûye, piştre gûhertine. Havîne germe, zivîstane sare.
..Gûndê Hacîk (Balqaya ). 2000’de 462 mirov hebûne. 1997’de 399 bûne. Ji Semsûr 85 km, ji qezê 15 km ‘e dûre. Hêzê zordar, xeta reş tim li herêmê proje pêk anîne. .Semsûr Sînecîk, gundê Polîkan. Çamdere ). 2000’de 2106 şexis hebûne. 1997’de 1394 şexis jîyan kirine. Ji Semsûr 68 km, ji navçeyê 35 km’e dûre. Heta 1919 nav Polîkân’e. Gûndê Kûrde, debarî çand û xwedîkirine heywaneye.
..Gûndê çat, 2000’de 667 mirov hebûne. 1997’de 664 bûne. Heta 1917 ‘e nav çat bûye. Hêzê zordar û xeta reş tim liser proje dane meşandin. Semsûr, sînecîk, gûndê çat+baxçe. 2000’de 872 mirov hebûne. 2007’de 1002. 1997’de 880 ‘ê. Ji Semsûr 57 km’e, ji sînecîk 12 km ‘e dûre. Heta 1928’de nav Çatbaxçe bûye,
..Gûndê Kalîkan, (Dîlektepe ). 2000’de 726 mirov jîyan kirine, 1997’de 685’in, ji welayetê 70 km, ji qezê 16 km’e dûre. Di navbenda ava Bulam û Haluf, li cîyê çîyayî ava bûye. Zad, fêkî, çand û xwedîkirine heywane debarî dikin. Havîne germe, zivîstane sare, bihare derdikevin cîyê zozanî. Hêzê zordar xeta reş tim liser plàn meşandine. .Semsûr, sînecîk, gûndê Diye Bîrîşîmo (eski köy). 2014’de 381, 2000’de 492, 2997’de 450 mirov bûne. Ji Semsûr km, ji sînecîk 15 km ‘e dûre. Havîne germ, zivîstane sare. Debarî bi çand û heywaneye.
..Gûndê Geçit, 2000’de 242, 1997’de 293 mirov bûne. Ji welayetê 100, ji qezê 30 km’e dûre. Hêzê zordar û xeta reş tim liser herêmê zodarî kirine. .Semsúr, sînecîk, Gûndê Hesencubur (Hasanlı ). Navê xwe ji endamê eşîre Âlîkàn ji Hesen girtîye. Ji welayetê 72 km, ji navçeyê 20 km’e dûre. Havîne germe, zivîstane sare. Debarî bi çand û xwedîkirine heywaneye. 2000’de 383 kes, 1997’de 362 mirov hebûne. Gûndê Kûrde, 1928 ‘de nav gûhertine.
..Gûndê Hiseyîncubur (Hüseyinli ). 2000’de 837 ,1997’de 849 kes hebûne. Ji Semsúr 90 km, ji navçeyê 20 km ‘e dûre. 1928’de nav gûhertine. Gûndê Kûrde.
Hêzê zordar û xeta reş tim plàn dane meşandinSemsûr, Sînecîk, gûndê qarakose, 2000’de 439 mirov bûne. 1997’de 415 şexis hebûne. Ji semsûr 90 km, ji qezê 2 km ‘e dûre. Nav 2928’de gûhertine. Hinek gûndî ji Agirî hatine.
..Gûndê Pamli (Narlı )2000’de 436 bûne, 1997’de 345 kes jîyan kirine. Ji Semsûr 98 km, ji Sînecîk 18 km ‘e dûre. Havîne germe, zivîstane sare, debarî liser çand û heywaneye. .Her wext zordar û xeta reş liser lîstik pêk anîne. .Semsûr, Sînecîk, gûndê qarakose, 2000’de 439 mirov bûne. 1997’de 415 şexis hebûne. Ji semsûr 90 km, ji qezê 2 km ‘e dûre. Nav 2928’de gûhertine. Hinek gûndî ji Agirî hatine.
..Gûndê Pamli (Narlı )2000’de 436 bûne, 1997’de 345 kes jîyan kirine. Ji Semsûr 98 km, ji Sînecîk 18 km ‘e dûre. Havîne germe, zivîstane sare, debarî liser çand û heywaneye. .Her wext zordar û xeta reş liser lîstik pêk anîneSemsûr, sînecîk, gûndê qiran (Pınarbaşı )2000’de 564, 1997’de 607 mirov hebûne. Ji Semsûr 70 km, ji sînecîk 15 km’e dûre. 1928 ‘de nav gûhertine. Gûndê Kûrde.
..Gûndê Sarqiz (sakız). Ji Semsûr 85 km, ji navçeyê 15 km’e dûre, fêkî û genim hwd di çênin. 2000’de 641, 1997’de 548 şexis hebûne , gûndê Kûrde, 1919’de nav hatîye gûhertin. .Xetê zordar û xeta reş tim liser plàn dane meşandin. .Semsûr, sînecîk, gúndê Dud (serînce).2019’de 265 kes, di belgê 1919’de navê gûnd Dud’e, gûndê Kûrde. Ji Semsûr 80 km’e, ji sînecîk 10 km’e dûre. Havîne germe, zivîstane sare. Debarî çand û liser heywaneye.
..Gûndê soxútbaxçe, 2000’de 367 kes hebûne. Ji welayetê 55 km’e, ji qezê 15 km’e dûre. 1997’de 418 kes hebûne. Hêzê dagirger û xeta reş her tim liser herêmê plàn dane meşandin. Semsûr, sînecîk , gûndê Haciyan (subaşı ). 2000’de 310 şexis, licem çem heye. Ji welayetê 65 km, ji qezê 20 km ‘e dûre. 1997’de 229 mirov hrbûne. 1917’de nav gûhertine, gûndê Kúrde.
..Gûndê Korelîf (şahinbeyler ). 2000’de 300 kes bûne, 1997’de 314 mirov hebûne. Ji Semsûr 100 km, ji navçeyê 30 km’e dûre. Havîne germe, zivîstane sare, debarî çand û liser heywaneye. Hêzê zordar û xeta reş her dem zilm kirine. Bajarê semsúr, navçeye sînecîk , gûndê şakulyan (şahkolu ). 2000’de 550 kes, 1997’de 222 kes hebûne. Ji welayetê 79 km, ji qezê 9 km ‘e dûre. Nav 1928’de gûhertine. .
..Gûndê Tixinkar (Taşkale). Li serdora wî aşê Kevin û eser hene. Du xan, pirek, li dihidê qebir hene, 1750’de sisê qabîle ava kirine. 2000’de 642, 1997’de 677 kes hebûne. Ji Semsúr 80’ê km, ji navçeyê 25 km’e dûre. 1917’de Nav gûhertine. Gûndê Kûrde, hêzê zordar, xeta reş tim zordarî kirine.Semsûr, sînecîk, gûndê kûplûce fahrîkàn. (Uxurlu) 2019’de 115 kesin. 2008’de bûye gûnd. 2009’de 193 ‘ê kes bûne. Gûndê Kûrde.
..Gûndê Bîrîmşe (yarpuzlu )navê xwe ji eşîrê girtîye. 2000’de 1006 kes hebûne . 1985’de 1309 şexis jîyan kirine. Ji Semsûr 85 km ‘e, ji navçeyê 15 km ‘e dûre. Gûndê Kûrde. Hêzê zordar, xeta reş her wext zordarî dane meşandin.

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: