Nivîsar

Roboskî bi hestên netewî tê yad kirin

Ez Şivan Encû me, bendekeyeka hêstirekê me …

Ez Erkan Encû me, parçeyek ji sîterê barê terektorê me …

Ez Vedat Encû me, berxê dayika xwe me …

Ez Cevat Encû me yê berfa sar sariya xwe li laşêwî belavkirî me …

Ez Cihan Encû me yê bi beteniyekê ciwanelaşê wî nixamtî me …

Ez Fikret Encû me di tabûteka req de mil li milê hevalên xwe me…

Ez Fadıl Encû me yê parçeyên laşê wî nayên peydakirin im…

Ez Selman Encû me dibêjin ko ez bûme rejû …

Ez Orhan Encû me, dibêjin ko serê min parçe parçe bûye …

Ez Hûsnû Encû me xwediyê kita pêlavê me …

Ez Zeydin Encû me, li ser milan diçim goristanê …

Ez Bilal Encû me yê li sefa miriyan dora xwe xera nake û disekine …

Ez Erkan Encû me bavê min bêdeng hêsrên xwe yên germ bi gerdena min de diherikîne …

Ez Aslan Encû me xuşka min beteniya li ser laşê min maçî dike…

Ez Hûseyin Encû me yê ko dibêjin ‘’ji xeletî ve’’ hatiye kuştin …

Ez Cemal Encû me ez hêj ciwan im melayo çima tu telqînê li ser min dixwînî …

Ez Selahattin Encû me bide pêyên min, miriyê min ji vê berfê derbiêxe …

Ez Çetin Encû me li zanîngehê navê min bê xwendin hûn bibêjin ‘’ez li vir im’’

Ez Savaş Encû me mamosteyo li min bibore, dewleta tu rêkirî vê dibistanê ez rêkirim goristanê …

Ez Serhat Encû me xatirê hewe

Ez Osman Encû me bêhna laşê şewitî tê min

Ez Salih Encû me xurînîya asîmanî tê min …

Ez Bedran Encû me 12 salî me

Ez Haki Encû me tu gurmînîya topan bibihîsî li hewara min were

Ez Nevzad Encû me li goristana Roboskê cihekê ji min re jî cida bikin ..

. Ez Şervan Encû me ka hûn mêr bûyan hûn dê li ber destên min biketiyan

Ez Mahsûm Encû me, ez mehsûm im bikujên min …

Ez Hamza Encû me zalimo here û bela xwe li min nede ..

.Ez Mehmet Encû me ez hêdî ji vê berfê gulatan çênakim …

Ez Adem And im hevalên min çûn divê ez jî bigihîm wan

Ez Nadir Alma me gulan li ser gora min biçînin…

Ez Salih Ûrek im ka mirina min dê çavê zaliman têr bike? ..

Ez Yûksel Ûrek im qey ez dîsa rojê nabînim ? …

Ez M. Ali Tosun im kifinê spî li min nekin ji spîtîya berfê aciz im …

Ez Özcan Uysal im ji wan xetên kûr yên goristanê kîjan e cihê min? ..

Ez Seyit Enç im min ji bîr nekin …

 

Mirad Gundiki

 

Back to top button