Qetilîyama dewleta Tirk bêcezamayin- 28

0
7

 

Gelek qetliyamên dewletê yên bê ceza mayin hatine kirin. Suayib Adlig li ser van bûyeran malbat dîtine û li gel wan hevpeyvîn kirine. Hevdîtinek ji wan jî li gel   M. Nimet coşkun     hatiye kirin. Adlig dipirsê û ew bersivê didin.  hatiye kirin. Adlig dipirsê û ew bersivê didin.

      

Nimet Coşkun, birayê Halit Coşkun

Bûyer 3 temuze 2003 çêbu.

Ew roj ez û birayêxwe Halit em çun ser erdên xwe, palayiyê jibo genimxwe biçînin û em di van halande heta derengên şevê li ser erdên xwe dişûxulin; Ew şev nivê şevê cerdevanê gundeme Beşir Demir, ku jêra dibêjin Azedine kamir, bi penc kesanre erîşeme kirin. Di destemede bes çiftekî yek luleyî hebu, ewjî bi birayêmin Halit re bu; ewjî bi çifta xwe du sê derban bera wan da û cerdewan ji çavekî xwe derbên saçma lêketi bu û ji çavêkî xwe jî kor bubu. Piştre ew birayêmin Halit girtin kuştin û jiwir li erbên xwe siwarbun çûn.

Cerdevan hê saxe û hê li gund dijî û cerdewaniyaxwe dewam dike, ew saçma çifta birayêmin jibo xwe parastine ku berdabu, hê di çavên cerdevandaye.

Em çun Şirnak me kuştina birayê xwe ku ji ali hêza dewlete bi tevi cerdevanên xwe Beşir demir hatin birayêmin Halit kuştin, me dawa vekir, le ne polis, nejî savci vê dosyame taqip nekirin û gotin ku ev ne ji ali teşkilata dewlete hatiye kirin, ev kuştina birayête Halit Coşkun belki karên teroristane jimere bersivandin û jimere gotin wun carekîdin nên vire û vê bahse jimere nekin.

Qatilên ku birayêmin qetilqirine hiç nahatin lê pirsin û dewleta Tirk li pey kuştina birayemin lêgerin nê xwestin bikin, ez vê devleta Tirk ku hem welatiye xwe dikuje û pişrejî mexdurên wek me tehdît dike emê tucar jibir nekin û ti itbara vê devleta huquq nênas emjî idî pê ne bawer û wek eşqiya û neyartiya me kurda dike dibînin…

Suayip Adlig


Gunde dergule, bi Şirnex’ve girêdaye

15 haziran 2009

Nerîna min :