Pevçûna kultura

Şaristanî çeçîka dîroka mirovatiyê ye. Li gorî ku Tablo diyar dike
Hêza sor û hêza zer li dijî hev radiwestin, û her yek ji wan  dixwaze
zora ya din bibe, û wê têk bibe.
Her ku nêzikî hev dibin tûjtir û dijwartir dibin û di navbera wan de hêka sipî jiyan bê sûc û bê guneh tê guvaştin. Ev Tablo bi gelek hêkên hûrkirî hatiye
avakirin (nêgarkirin) ev jî dibe nîşana Qurbaniyên pevçûna çandên cuda.
Rexnegıriya :Ralf kulschewskij
Pêwendî: www.mirhek.com    
[email protected] Mirhek.com

 

Desteyek ji weneyên hûnêrmendê hêja Mîrê Hêkan:

 

Pev____na_Kultura_1_296983532.jpg

Pêvçûna Kultura : 1

 

Pev____na_Kultura_2_782735042.jpg

Pêvçûna Kultura :2

 

Pev____na_Kultura_3_140491860.jpg

Pêvçûna Kultura :3

 

Pev____na_Kultura_4_406931625.jpg

Pêvçûna Kultura :4

 

Pev____na_Kultura_5_112016844.jpg

Pêvçûna Kultura :5

Nerîna min :