Kultur

Kurdyar: Şev buhêrk

 

                
Şev bûhêrk  
              

Hevalê min

Rêbwarê di vê Şevê de

Bi hêsirên xwere

Min biber

Xeza …

            Yafa…û

                         Qudsê ve

 

DikŞîne…

Divê bînê de

SerxweŞiya xwîne

di bajarêmin de  lidar dikeve

divê bînê de

ko em meyê vedixwin

Çixarên ji bîrkirinê

 Di rûyê Şevê de vedukujin

 Ala…Şehîdan

          Li xewnan…

                                 Zarokên…

Hemtayî zarokên wene

Têne alandin…

Dergehên kîn û dojehê

Li welatê min vedibin…

Hevalê min

Zarok …li her derê

Balendeyên buhiŞtêne

 

Bê tawan û omîdin

Paytextên…

                   Hêsirên…

                                 Timsahan…

Liser we dibarînin

Tola neÇariyên xwe

bêŞerm…ji me

dest vala û sêng taziyan

bi hovane distînin…

mebêje ne mîna hevin‼
bêhna xwînmijan

eynî bîne…

                     eynî bîne…

[email protected]

Back to top button