Kultur

Dilop

Di Hûndere bedena min de dilop dike ,
di hûndere bedena tê de dilop dike,
di her bedene de dilop tên xwar,
dilop dike li derve ,li hûnder ,li her dere
û li hwe deme
Tiştek xwe dilebitîne, jiyan dike li vir û li wir,
li her dere û her deme
Cihe bê dilop bê denge, valaye ,mirîye
Ez e  dilope xwe bidem tê,tê dilope xwe bide min,
 bide wî,bide wan..
Ez e  rengen xwe tevle ê tê bikim,tê ji rengen xwe tevle ê min bike,
ê wan bike..
Em jiyan dikin… em dilop diken.

Pewendî: Info@ Mirhek.com
Hunermend: Mîre hêkan

 

Fermo 5 dimenên cur bi cur yên Mîrê Hêkan:

 

Dilop_1_103895636.jpg

Dilop : 1

 

Dilop_2_781723698.jpg

Dilop :2

 

Dilop_3_360920835.jpg

Dilop :3

 

Dilop_4_859331679.jpg

Dilop: 4

 

Dilop_5_670141008.jpg

Dilop:5

Back to top button