Nêrînek

  1. Bi xwedé ne tena li ba$ur ,íro belku li bakur jí u li rojava u rojhilat u heta li Europa ji &av u dilé Kurdan li roja 21-é Eyluné ye,roja hilbijartinan u em hévídarin ku ev roj bibe serkeftina heri zéde ya PARTÍYA DEMOKRATA KURDISTAN-é u lista 110-e.Cimku hézbúna PDK-é garantia bidestxistina mafé netewa Kurde li hemu Kurdistané,garantia serxwebúna me Kurdane,garantia demokrasiyé ye,garantia a$tiya li bakure,garantia berdewambúna xebata rébaza Barzanyé nemire.Ez ji dil u can pi$tevania wan kandidén lista 110-é dikim ,u ez dilníyame ku ew berézan wé cihé wan li parlemantoya Kurdistané de bé.Serkeftin ya lista 110-é ye.

Nerîna min :