Kultur

Bêberamberî

Derwêş di nav xelwetgehê da
bêhûş dibit,
girnûş dibit,
rundika dirêjit;
bizdiya ye her ji tirs û lerziya reş-agirê dozexê ye
ji ber destkeftiya beheştê ye

Şalwîl di nav rikehê da serxwoş dibit
Dê degrit
Lavija dibêjit
Pir dilkeser
Ji dabirîniya şengerengê cuwaniyê ye
Ji ber maçkirina sorgulê ye

Belatênk di nav holê da pir gêj dibit
Xwo ranagirit
Xwo disojit
Digel agirê şer ji dujmindariya dirindeyê
Şev reşe ye
ji çavkildana ronahiyê ye

Dildar di nav arêşê da vînpoş dibit
Divêt bimrit
Daxa dimêjit
Yê mafveder e
Ji ber bingoriya daxa zinamê umêdê ye
Ji negehiştina dilberê ye

Mirov di qada xebatê da dilsoj dibit
Hest digirit
Xwo bi kuştin didit
Bê beramber ji pêxemetiya welatîniyê rizgariyê ye
Ji bo ala azadiyê ye.

HEWLÊR 23/ 07/ 2003
Qadir Qaçax

Veguhaztina ji tîpên erebî:
Zeynelabidin Zinar

Back to top button