Şehîdî gewre û şehîdî biçuk, dahênanî (Hawlatî)

 

Karêkî taze niye, rêgayekî nuwê û taqînekirawe niye, belku le mêj sale le ser gorepanî siyasî Kurdistan da, le pênaw geştin be meramêkî siyasî û bo lêdanî siyasî, pena bo dabeşkirdin yan be wesîlekirdinî herçî behaw pîrozî em mîlleteye debirêt.

Bo geştin be amancî siyasî, pêrê pena biraye ber dabeşkarî diyalêktî, duwênê dabeşkarî nawçeyî, emroş wa pena debirête ber dabeşkirdin û ciyawazî dirustkirdin le nêwan here pîroztirîn û hestiyartirîn çînî em mîllete, ke ewîş şehîdan û kesukarî şehîdaniyetî, gerçî xwênî şehîdanî Kurd layenêk buwe, ke taku êsta tenanet dujminanî em mîlletew encamderanî xudî tawanekeş neyantwanîwe sukayetî pê biken, yan hênde kembayex lêyî birwanin, ke bîkene kartî destiyan bo lêdan le doz û le siyasiyekanî em mîllete, çunke dilniya bûn ew layene wabestew girêdirawî rohî mîlletêkew dest bo birdinî, benzîn kirdine be agirî reqî neteweyekî xawen şehîd da.

Belam emro le sayey rageyandinêkî Kurdî û bargawî be amancgelêkî siyasî, pena bo dabeşkarî û dirustkirdinî ciyawazî le nêwan şehîdanîş da debirêt, bedaxewe ewey emro ewe dekat ke dujmin neykird, xoy be rageyandinî Kurdî denasênê, renge ew kareş be mafî rewaw mumaresekirdinî azadî bîrura naw bibat, belam xwênerî aga dezanêt, ewey ewan deyken, azadî bîrura niye, belku bekarhênanî azadî bîruraye bo meramî dîke, helqulawî nezanduwî niye, hêndey bekartkirdinî xwênî şehîdane bo meramî taybet, hêndey germkirdinewey gemekanî dabeşkariye le nêwan Kurd da, hêndey penabirdine bo heman ew aliyet û uşegelaney ke duwênê le dabeşkarî diyalêktî Kurd da bekar debiran.

Birwane em manşête hewaley rojnamey (Hawlatî) “Nuwênerayetî Hikûmetî Herêm le Berîtanya, kîmyabaranî Helebçe û enfal biçuk dekatewe û enfalî Barzaniyekan gewre dekat”, helçinîn û dariştinî em manşêtey (Hawlatî) piştbestû be peregrafî dawetnameyeke, yan nawî konferanseke bo yadî şehîdanî Kurdistan ke le Berîtanya saz kirawe.

Guwaye nawî enfalkirawe Barzaniyekan xirawete pêş şehîdanî kîmyabaranî Helebçe û enfalkirawanî Kurdistanewe, mirov lêre da debêt bipirsêt, axo şehîdanî Barzanî û şehîdanî Helebçe û Germiyan û hemû Kurdistan, wek yek şehîd nîn?, axo dekirê le nêwan şehîdan be hoy nawçekaniyanewe ciyawazî û pilebendî bikirêt? le katêk da ke hemû enfal bin, yan şehîdî kîmyabaran bin?, lêre da pirsiyarekey min mebest ew pilebendiye ke rojnamey (Hawlatî) bo ciyawazî dirustkirdin le nêwan şehîdan da kirduwiyetî, ciyawazî le rêz û le nasnaw le pêşengî, yan le her layenêkî dîke ke (Hawlatî) be xeyalî da hatuwe, (Hawlatî) lewê da deyewê Nuwênerayetî Hikûmetî Kurdistan le Berîtanya bewe tawanbar bikat, ke madam nawî enfalkirawe Barzaniyekanî xistote pêş nawî şehîdanî Helebçe û enfalkirawanewe, ewe Barzaniye enfalkirawekanî gewretir pêşandawe, lewanî dî.

Lê (Hawlatî) û darêjeranî ew babete pir mebeste, lewê da ewende nawestayane hewlî bekartkirdinî xwênî şehîdaniyan dawe, bo dirustkirdinî tefreqe û tometêkiyan bekar birduwe, ke be asanî dekirê be kar bêtewe bo tawanbarkirdinî xoyan, ewan delên, nawênanî enfalkirawanî Barzanî le sereta da gewrekirdinî ewane le beranber şehîdanî Helebçe û enfalkirawan. Her beşîkirdinewey xudî manşêtekey xoyan, dekirêt be (Hawlatî) bigutrêt, madam êwe detanewê bilên her pole şehîdêk le sereta da nawî hat gewrekirdiniyanew her pole şehîdêkî dîke diwatir nawî hat biçukkirdineweyetî.

Madam (Hawlatî) deyewê nawî enfalkirawanî Barzanî le diwatir bêt, ke waye be pêyî heman polînkirdinî xoyan, ewe (Hawlatî) deyewê bilê enfalkirawanî Barzanî biçuktir debînim le şehîdan û enfalkirawanî nawçekanî dîkey Kurdistan, aya ewe rewaye ke ême bewe (Hawlatî) tawanbar bikeyn, ke enfalkirawanî Barzanî, biçuktir le enfalkirawanî nawçekanî dîkey Kurdistan debînêt? Bêguman be ray min nexêr rewa niye, belam eger (Hawlatî) biyewê tenha be paş û pêşxistinî nawênanî şehîdan tawanî pilebendî gewreyî û biçukî le nêwan şehîdan da bidate penay kesanêk û be nusîn dadgayiyan bikat, ewe le beranberîş da bo xelk rewaye (Hawlatî) bewe tawanbar bikat û be welamdanewe dadgayî bikat, ke deyewê enfalkirawanî Barzanî biçuktir bibînêt le şehîdan û enfalkirawanî dîkey Kurdistan.

Ewey min lew nêwane da deybînim xemxorî şehîdan û xemî pilebendî şehîdan niye, belku wek le sereta da basim kird, germkirdinewey heman gemey be akam negeştuwî rabirduwî kesanêke, ke bo serkewtinî boçunekanî xoyan û hêştinewey xoyan, amadebûn qurbanî be yekrêzî mîlletêk biden û dest biben bo drustkirdinî ciyakarî le nêwan xelkî Kurdistan da, ca be nawçegerêtî yan dakokîkirdin le diyalêktêk dijî diyalêktekanî dîke yan her pasawey tir bubêt. Belam emcareyan deyanewê sozî hestiyartirîn çînî em wilate burjênin, ke kesukarî şehîdanin, ta le rêgay sozî culawî ewanewe bigene eslî metleb, dûr mero renge hawlatiyekanî rojnamey (Hawlatî) be xwêndinewey rakanî ême dest bikenewe lêdanewey ew qewaney ke ewey rexne le ême bigirêt, ême tawanêk dedeyne penay, bê ewey bo xoyan bîr lewe bikenewe, ewan destiyan bo çi tawanêk birduwe, ke deyanewê dabeşkarî bigeyenine naw kesukarî ewaney tenha le ser Kurdbûn şehîdkiran.

Boye min lêrewe demewê rû le kesukarî şehîdan bilêm, be xwêndinewetan bo gemekanî dabeşkarî le nêwan em mîllete da le rabirdû, be têramantan bo hemû ew hewlaney dabeşkarî ke le nêwan hemû çîn û tuwêjekanî em wilate drawe, be têgeştintan bo ew hewle sernekewtiwaney ke êsta le gorêdan bo urujandinî ray xelkî em wilate dij be layenêkî diyarîkiraw, hoşyarane lem hewleş birwanin û rêge neden hestî birîndarî êwe bekar bêt bo germkirdinî ew gemey xewnî le mêjiyenî xelkanêke, bizanin ewe çi meram û çi amanc û çi bîrkirdineweyeke, deyewê tenha be paş û pêşxistinî naw, pilebendî biçukî û gewreyî bo şehîdanî Kurdistan dabinêt, têbigen ew dîwî em dahênane çiyew em xemxoriye maskî ruwî çi xemêkî biçukî xawen bîrkirdinewe biçukekane.

 

Wek pêştir amajemkird tekîd lewe dekemewe wêray heley gewre û be mebestkirawî Hawlatî le dirustkirdinî dabeşkarî û bexşînewey piley şehîdî gewre û şehîdî biçuk le nêwan şehîdanî Kurdistan da, hêştaş tawanbariyan nakem, xwaziyarim be heley xoyan da biçinewe û bizanin xwênî şehîdanî Kurdistan meydanî geme siyasiyekan niye û be rêgayek helekey xoyan rast bikenewe, eger naş pêşniyar bo gencanî Kurdistan dekem ke çend kesêkiyan be nuwênerayetî Germiyan û Badînan û nawçe Helebçey şehîdewe, serdanî Hawlatî biken, hoşdariyan pêbiden ke le birîne sarêjnebuwekanî kesukarî şehîdan gerên û lewe ziyatir azariyan neden.

Cêyî xoyetî webîrî Dawakarî Giştî Kurdistanîş bihênînewe, ke erkî ewanîşe le bekartkirdinî xwênî şehîdan helwêstiyan hebêt, lêkolînewey ciddî biken lewey ke axo ewe ew çalakiyey Nuwênerayetî Hikûmetî Kurdistane le Berîtanya, yan rageyandinî xawen amancî siyasiye lem wilate da, dest debat bo bekartkirdin û bekarhênanî xwênî şehîdanî Kurdistanîş bo meramêkî biçuk, ewe erkî dawakarî giştiye ke kar le ser em keyse bikat, çunke pêm waye ew manşêtey Hawlatî yekêk le tirsnaktirîn metodekane, ke bo lêdan û pertewazekirdinî hestî neteweyîman bekarhênrawe, hîç kat min weku Kurdêk ewende hestim be xeter nekirduwe le ser asayîşî neteweyî, çunke şehîdan û xwêniyan berztirîn pîrozî ême buwe û yekêk le here giringtirîn û hestiyartirîn xalî peywendî nêwan hemû takêkî em wilateye.

Diyar Mizurî

(Nuçe net)

 

Nerîna min :