KulturRojev

Roman:Min dît û nabêjim

Silêman Çakir

Semsûr, Alduş, gûndê Cîmîk  (Güzelsu ). Di 2000’de 1477,2007’de 2180, 1997’de 1472 mirov hebûne. Ji Semsûr 80 km, ji navçeyê 52 km’e dûre. Heta 1835-1928 nav Cîmîk bûye, piştre xistine Güzelsu. Gûndê Kúrde. 

..Gûndê Laxîn  (Qaşyazi ). 2000’de 750, 1997’de 737 mirov hebûne. Ji welayetê 107 km, ji qezê 5 km ‘e dûre. Havîne germe, zivîstane sare, debarî çand û xwedîkirine  heywaneye. Xeta reş û xetê dagirker her tim proje dane meşandin.

Semsûr, Alduş, günde Heylîm  (Gönen, ligorî 2000’e 370 şexis hebûne, 1997’de 182 ‘mirov jîyan kirine ji Semsûr 109 km, ji Alduşê 9 km ‘e dûre. Heta 1917’de nav Heylîm’e, piştre kirine gonen, gûndê Kûrd’e. 

..Gûndê Qasrik, (gözpınar). 2000’de 537 şexis, 1997’de 404 mirov bûne. Nav bi zazakî kàsrîq ‘e. Ji Semsûr 118 km, ji Alduş 16 km ‘e dûre. Ji 1530 Heta 1928’e nav qasrike, gûndê Kûrd -zazakî ye, piştre nav gûhertine, kirine gözpınar, havîne germe, zivîstane sare, debarî çand û xwedîkirine heywane, xeta reş û hêzê zordar tim liser proje dane meşandin. .

Semsûr, Alduş, gûndê keferdîş  (Gümüşqaşık )1530-1917’de bi navê xweyî Kûrdî bi nav búye. Gûndê Kûrde, 2000’de 680 mirov bûne. 1997’de 779 şexis hebûne. Ji Semsûr 88 km, ji Alduş 46 km’e dûre, 

..Gûndê Mişraq  (Gündoğdu )2012’de 351 mirov hebûne, 1997’de 444 şexis jîyan kirine, 2000’de 437. Bi navê Kûrdî bi nav dibê. Ji Semsûr 83 ‘ê km, ji Alduş 19 km ‘e dúre. Gúndêkî kevne, li herême çîyayî ava bûye, çemê mişraq liwire, masî, fêkî, şînayî pirin. Havîne germe, zivîstsne sare .Debarî çand û xwedîkirine heywaneye. .Xeta reş û hêzê zordar her tim plàn dane meşandin. 

Semsúr, Alduş, gúndê Bedirge, heta 1912’e bi vî navî nas bûye. Gúndê Kûrde, qebra hz.Ûzeyîr li wêderê ye. Ligor, 2000’e 344 mirov  hebûne. Ji bajêr 85,4, ji navçeyê 23,1 km’e dûre. Zivîstane sare, havîne hînike. 

..Gúndê Peşval, (güngen ). 2000’de 793 mirov búne. 2007’de 500,1997’de 866 şexis hebûne. Ji Semsúr 78 km, ji navçeyê 24 km ‘e dûre. Nav Peşval’e, piştre dane gûhertin, xistine Güngen. Xeta reş, xetê zordar tim zerar dane. .

Semsûr Alduş, gûndê Perdeso (perso)”””kesertaş”””2000’de 210 şexis. 1997’de 197 mirov, ji Semsûr 92 km, ji navçeyê 10 km ‘e dûre. Bendê avê ji kevirê sor ava kirine, jibon avdane erda. Navê xwe ji wa kevire sitandîye. Havîne germ, zivîstane sare. Debarî çand, xwedîkirine heywaneye. Gûndê Kûrde, pire kesertaş dîrokîye.
..Gûndê Bîyonqa  (kılıç), 2000’de 654 mirov hebûne. 1997’de 627 şexis bûne. Ji Semsûr 90 km, ji Alduş 40 km’e dûre. Gûndê Kûrde, ji 1530-1928  nav Bîyanqo’ye, piştre xistine qılıç. Herdem xeta reş û hêzê zordar, zilm kirine.

Semsûr, Alduş, Gûndê Holbîş, 2000’de 242 mirov bûne 1997’de 222 ‘ne. Ji bajarê mezin 95 km, ji navçeyê 40 km ‘e dûre. Navê Kevin Holbîş’e, piştre kirine köklüce. Havîne germe, çêle sare. Debarî çand û xwedîkirine heywaneye.
..Gûndê Bîbol, kelha Bîbol. (Qonacik ). 2000’de 357, 1997’de 532 şexis bûne. Ji semsûr 127 km, ji qezê 25 km’e dûre. Liser girekî ava bûye. Nêzî Firate. 1946’de Bîbol’e. 1914’de Bîbol’e 1190’de Bêbol’e, 1530’de Bûblû ye, Keldanîye liwir jîyan kirine. Xeta reş tim lîstik pêk anîne. .

Semsûr, Alduş, gûndê Barzo  (qorulu). 2000’de 604 mirov, 1997’de 522 şexis hebûne. Ji Semsûr 90 km, ji Alduş 40 km’e dúre. Heta 2530-1928 nav Barzo bûye, piştre dane gûhertin. Gûndê Kûrde..
..Gûndê Nîrîn(qoşarlar ) 2000’de 515 mirov, 1997’de 534 şexis hebûne. Ji semsûr 122 km ‘e, ji qezê 20 km’e dûre. Eşîre Drêjan rêvebere. Gûndê Kûrde, havîne germe, zivîstane sare. Debarî çanda ax û xwedîkirine heywaneye.

Semsûr, Alduş, Gûndê Haşur  (kütüklü ). 2000’de 356, 1997’de 461 mirov bûne. Ji Semsûr 72 km, ji Alduş 30 km ‘e dûre. Navê Kevin Haşur’e, piştre gûhertine.
..Gûndê Hûrîyen  (Naqişlî ). 2000’de 687, 2007’de 904, 1997’de 557 mirov búne. Ji Semsûr 95 km, ji Alduş 28 km’e dûre. Gûndê Kûrde, havîne germe, zivîstane sare. Debarî çand û xwedîkirine heywaneye. Hêzê zordar û xeta reş her wext proje dane meşandin. ..

Bajarê Semsûr, navçeye Alduş, gûndê Helûl  (onev), di 2000’de 357şexis hebûne. 1990’de 523, 1985’de 469 şexis jîyan kirine. Ji Semsûr 123 km ‘e, ji navçeyê 21 km ‘dûre. Berê nav Helûl bûye, piştre kirine onev. .
..Gûndê Haburman (ortaca). Di 2000’de 269 şexis bûne, 1997’de 307 kes jîyan kirine, ji Semsûr 137 km ‘e, ji Alduş 35 km’e dûre. Havîne germe, zivîstane sare. Debarî çand, xwedîkirine heywaneye. Hêzê dagirger û xeta reş her wext liser zordarî berdewam kirine.

Bajarê semsûr, navçeye Alduş, gûndê Alduşe Kevin, (oymaq ). Ji welayetê 122 km, ji navçeyê 20 km’e dûre. Havîne germe, zivîstane sare. Debarî çand û xwedîkirine heywaneye. 2000’de 415 şexis hebûne, 1997’de 379 kes jîyan kirine.
..Gûndê Masrounî, (saraycık). 100 sal ku ava búye. Bi eşire Drêjan ve girêdayîye 1970’de Gel penaber bûye. Nêzî çîyayê Nemrudde, gûndê Kúrde, ji semsûr 126 km, ji Alduş 24 km’e dúre, li cîyê çîyayî ava bûye. Havîne germe, zivîstane sare. Ava deran heye, di navbenda gûnde çem heye, navê çem Guzzîke. Debarî çand û hebûne heywaneye. Hêzê zordar û xeta reş tim lîstik kirine li ser herêmê. .

Semsûr ,Alduş , gûndê seyîtmahmud, 600 sale ku heye. 2000’de 499 şexis hebûne. 1997’de 419, ji semsûr 84 km, ji Alduş 18 km’e dûre. Nav ji kûder tê ne eşkereye. Gel ji girêsor hatîye. Bi kûrdî mijûl dibin. Cejna sedsal pîroz dikin.
..Gûndê sutepe, (xiznorî )1928 pêde nav gûhertine. 2010’de 421 kes, di sînorê çîyayê Nemrud’de ye. Ji Semsûr 77 km, ji Alduş 35 km’e dûre. 2000’de 543 şexis hebûne.
..Gûndê Komek  (üçqaya. 2000’de 486 mirov bûne, sê kevirê mezin hene liwir, nav jiwa tê  (üçqaya ). 1997’de 413 kes hebûne. Ji Semsûr 107 km, ji Alduş 5 km’e dûre. Havîne germe, zivîstane sare. Debarî çand û xwedîkirine heywaneye. Hêzê zordar û xeta reş tim
plàn dane meşandin.

Back to top button