Roman: Min dît û nabêjim !

Silêman Çakir

Semsûr, cêlîkàn, gûndê Aksu. 2000’de 376 kes, 1997’de 378 kes hebûne. Ji Semsûr 47 km’e dûre. Heta 1919, ‘e nav cêlîkân’e, piştre kirine Çelikhan. Nav ji eşîrê girtîye. 

..Gûndê kevirzêr  (Altıntaş )jibon ku li serdorê zêr hebûne, ev nav sitandîye. 2000’de 98 kes, 1997’de 97 mirov búne. Ji welayetê 87 km, ji navçeyê 31 km’e dûre. Navê gûnd Obobaqir lê kirîye. 

Hêzê zordar û xeta reş her wext zilm kirine.

Bajarê semsûr, navçeye Cêlîkàn, gûndê Îzcî  (Askerhan). 2000’de 293, 2007’de 256, 1997’de 301 mirov hebûne. Ji welayetê 84 km ‘e, ji navçeyê 28 km’e dûre. Debarî çand û xwedîkirine heywaneye, dikevê rojhelat, havîne germe, zivîstane sare, li cîyê çîyayî ava bûye. 1995’de ava bûye, çemê cem heye liwir, malbata Hittiq awil hatîye, eşîre Mut ve girêdayîye. 

..Gûndê Qoltik (Bozgedîk), 2000’de 144, 1997’de 155 kes hebûne, ji semsûr 66 km’e, ji navçeyê 10 ‘km ‘e dûre. Navê Kevin qoltik’e. ..xetê zordar û xeta reş tim plàn dane meşandin. ..

Semsûr, Cêlîkàn, gúndê Pîrhamzik  (çampınar )2000’de 60 mirov, 1997’de 60 şexis hebûne. Ji Semsûr 96 km, ji navçeyê 40 km’e dûre. 1928’de nav gûhertine. Gûndê Kûrde. 

..Gûndê Fatîh, 2019’de 119 şexis, 2013’de 132 mirov hebûne, 2006’de weke gûnd qabûl bûye. 1919 de nav lê búye. Ji Semsûr 71 km’e, ji Cêlîkàn 17 km’e dûre. Gûndê Kûrde, debarî çande axê, xwedîkirine heywane, mêşê hingive. Hêzê zordar û xeta reş tim liser herêmê plân dane meşandin. .

Semsûr, cêlîkàn gûndê Ebdulharap  (gölbağı ). 2000’de 14 kes, 2007’de 70 kes, 1997’de 245 kes hebûne. Ji Semsûr 63 km, ji navçeyê 7 km’e dûre. 1919’de nav gûhertine. Gûndê Kûrde Rîşvan eşîretî heye, 1560’de Ehmed axa ava kirîye. 

..Gûndê încîr, 2019’de 98 kes, 2016’de 131 kes hebûne, 2015’de bûye gûndê fermî. Hêzê dagirger û xeta reş her wext plàn dane meşandin. .

Semsûr, Cêlîkàn, gúndê Pîrhamzik  (çampınar )2000’de 60 mirov, 1997’de 60 şexis hebûne. Ji Semsûr 96 km, ji navçeyê 40 km’e dûre. 1928’de nav gûhertine. Gûndê Kûrde. 

..Gûndê Fatîh, 2019’de 119 şexis, 2013’de 132 mirov hebûne, 2006’de weke gûnd qabûl bûye. 1919 de nav lê búye. Ji Semsûr 71 km’e, ji Cêlîkàn 17 km’e dûre. Gûndê Kûrde, debarî çande axê, xwedîkirine heywane, mêşê hingive. Hêzê zordar û xeta reş tim liser herêmê plân dane meşandin. .

Semsûr, cêlîkân, gûndê Porga  (kalecik). 2012’de 92 kes, ji Semsûr 91 km ‘e, ji cêlîkân 35 km’e dúre. Dikevê Bakurê baraja çat’ê. 30 malbate, mişmiş gelek hene, 2000’de 129 kes, 1990’de 441 şexis hebûne. Gûndê Kûrde 1919 ‘de nav gûhertine. 

..Gûndê Xidiran, (qaraçayir). 2000’de 112 kes, 1997’de 113 mirov hebûne. Ji welayetê 86 km’e, ji navçeyê 30 km’e dûre. Gûndê Kûrde. Hêzê zordar û xeta reş her wext zilm kirine. .

Semsûr, cêlîkân, gûndê Golreş (qaragöl) (komîbirîm ). 2000’de 142, 1997’de 144, ji bajêr 92 km, ji cêlîkân 36 km’e dûre. 1919 ‘de nav gûhertine, gûndê Kûrde, debarî liser ax û heywaneye. .

..Gûndê Rutîkàn  (qorucaq ), 2000’de 329, 1997’de 333, 2007’de 323 kes hebûne. Navê xwe ji newallê sitandîye, Şerefxan wek malbat ava kirine, di nîvê 1700’de ava bûye, gûndê Kûrde, ji Semsûr 81 km, ji navçeyê 25 km’e dûre, li Bakurê rojhelatê çîyayê sipî de û newaleke Kûrde ava bûye. bax, baxçe, werz, av lê pire, hawa nerme, çand, heywan, mêşê hingiv hatine debarîyê ye. Hingivê keven pire, fêkî zahfe. .Hêzê zorba û xeta reş tim liser zordarî kirine. .

Semsûr, Cêlîkàn, gûndê Koseuşaxi. 2000’de 374 kes, 2007’de 377 mirov hebûne. Ji Semsûr 65 km, ji Cêlîkàn 9 km,’e dûre. 1500 salde ava bûye. Gûndê Kúrde, debarî liser çand û heywaneye, tûtin, mêş hingive jî pêk tenin. Havîne germe zivîstane sare. 1928’de nav gûhertine. 

..Gûndê Şîrfîn  (mutlu ). Navê kâlanê cemal axeye. 2000’de 382 kes, ji bajêr 81 km, ji navçeyê 14 km’e dûre. 1997’de 372 mirov bûne. Havîne germe, çêle sare. Debarî çand û xwedîkirine heywaneye. Hêzê dagiger û xeta reş tim proje dane meşandin. 

Semsûr, cêlîkàn, gûndê avî sipî, (Recep). 2012 ‘de 268 kes, ji Semsûr 81 km, ji cêlîkàn 25 km ‘e dûre. 65 male, 200’de 343 mirov, 1997’de 344 kes hebûne. Gûndê Kûrde. 

..Gûndê Şerefxan, 2000’de 671 kes, 2007’de 685, 1997’de 662 mirov hebûne, ji Semsûr 78 km, ji navçeyê 18 km dûre. Gûndê Kûrde ,Hêzê zordar û xeta reş tim proje dane meşandin.

Semsûr, cêlîkân deşta şîn  (yeşilova ), 2000’de 127 kes, 2016’de 138 mirov hebûne. 216’de bûye gûnd. 

..Gûndê girê şîn  (yeşiltepe).2000’de 436 kes, 1997’de 468 şexis búne. Ji bajêr 40 km, ji qezè 28 km ‘e dûre. 

..Gûndê mêrge şîn  (yeşilyayla ). 2000’de 174 kes, 2010’de 122 mirov bûne. Navê Kevin kûseuşaxi, ji Semsûr 66 km, ji navçeyê 10 km dûre. .xeta reş û hêzê zordar tim plàn dane meşandin. .

Semsûr, Tut, gûndê Bayıl  (Akçatepe ). 2019’de 809 mirov, ji Semsûr 34 km, ji navçeyê 12 km ‘e dúre, navê Kevin di belgê 1928’de hatîye nivîsandin. Debarî liser çand, fistiq û tûtinêye. 

..Gûndê Hûs  (Boyundere ), 2019’de 732 kes, 1990’de 896 mirov hebûne, di belgê 1928’de nav heye, ji Semsûr 46 km, ji navçeyê 4 km’e dûre. Nêzî çemê Goksu’ye, Debarî liser zebze û tûtinêye, di newalêde ava bûye hawa wî nerme. Xetê zordar û xeta reş her wext zilm kirine. .

Semsûr, Tut, gûndê Dehrelîk  (çiftlik ). Navê gûnd 1519 di arşîvê navçeyê de ne. Di qernê 16’yemde penaber jî hatine wêdê. 2019’de 233 kes, 2007’de 231 mirov hebûne. 1928’de nav gûhertine. Jî bajêr 52 km, jî navçeyê 8 km’e dûre. 30 male, debarî çand û heywanin. 

..Gûndê Mastaqolo, (Elçiler ). 2019 ‘de 46 kes, 2000’de 141 mirov bûne. Ji Semsûr 35 km, ji navçeyê 22 km ‘e dûre. Hêzê zordar û xeta reş her tim proje dane meşandin. .

Semsûr, Tut,Gûndê  Havut, 92 malbatin, 320 kes, ji navçeyê 4 km’e, debarî çand û xwedîkirine heywaneye, tûtin di çênin. Di newale ava goksu de ava búye. 2019 ‘de 299 kes bûne. 2010’de 341 kesin, 1928’de nav gûhertine, ji Semsûr 62 km’e dûre. Bilind bûn 744 metreye. 

..Gûndê Ernîşdere  (qaşlica ). 2019’de 1350 kes bûne. 1990’de 950. Nav di belgê 1946 de ne ji Semsûr 41 km, ji navçeyê 5 km’e dûre. Navê xwe ji çîye girtîye. 300 sal ku heye. 

..Hêzê serdest û xeta reş tim liser plàn meşandine. .

Semsûr, Tut, gúndê kose, 2019’de 466 kes, nav 1928 de gûhertine  (köseli)ji Semsûr 24 km ‘e, ji navçeyê 23 km ‘e dûre. 2017 ‘de 469 mirov bûne. Di kevê rojhelat, çemê şebker heye. Şikefta kânlî dîrokîye, debarî çand û heywanin. .

..Gûndê Meyremuşaxi, 2019’de 341 kes, 2990’de 333 şexis hebûne. Nav 1928’de gûhertine. Ji Semsûr 62 km’e, ji qezê 9 km dûre. .Hêzê zordar û xeta reş tim zilm kirine. .

Nerîna min :