Kultur

Mirina li ser zifte

2008.118x60x5cm

Li ser rê ya zifte ya ku ji ber –tekerên-(dolaben) tirimbêlan germ bû ye û zinciriyê ,nê bi têne Guloken berfe ( hildiweşin-wendadiken) deheline, lê belê kulilkên li ser Zifte yên nû bijkivîne  ji li  wir jiyana xwe zu ji dest didin .Kûçe û kolanên Şarstani ya sed sala nû wek heven , bîhna mirovan freh nakin. Cihe Şînekahiye û coş le kêmin.

Ev Siruşt, ev xweza nê cihe Ilham ( xewn) û Hestan ne . Rastiya herî tal ew ku Dolabe mirovan her tişti li ser vê Zifte dipêlçiqîne û Şopa xwe li wir  mohr dike,
gelo Şaristaniya tekeren li ser  Zifte xwe li  nefsa mirovan ji mohr nake?
le disa ewê  Bihar bê û pirêsên dilan we kulilkan bigrin ,ji qeliş û dêrzen li Zifte ketin  we zilikên nû xwe hilbiden….

Pêwendî: Info@ Mirhek.com
Hunermend :Mîre Hêkan

 

Destek ji hûnêrê Mîrê Hêkan:

 

Mirina_li_ser_zifte_1_414436034.jpg

 

Mirina_li_ser_zifte_2_296788854.jpg

 

Mirina_li_ser_zifte_3_853983269.jpg

 

Mirina_li_ser_zifte_4_546079284.jpg

Mirina_li_ser_zifte_5_327947903.jpg

 

 

Back to top button