Kurd diixwazin biryarê li ser mafê xwe yên çarenûsî bidin

Li Tirkiye gengeşeyên li ser naveroka destûra bingehîn têne kirin, mafên kurdan yên netewî piş guhan têxin. Di qonaxek halê de  21-ê Gulanê li Diyarbekir, civînek di bin şîara “ Ji Lozana 2-ê re Na“pêkhat. Ji bo em dîtinên xwe ji raya giştî re par vekin ev daxuyanî ji bo imzayaê hatiye amadekirin.

 Kurd doza mafên xwe yên netewî  dikin. Yanî dixwazin ew bi xwe biryarê li ser mafên xwe yên çarenûsî bidin. Ev mafeke ku, li gora hukuka siruştî, li gora peymana navnetewî ya mafê mirovan û li gora peyama YN hatiye pejirandin.

Destkevtina vî mafî kifşkirina statukuya kurdan e û ew jî mafê dewletbûnê ye. Dema kurd bi xwe biryara çarenûsa xwe bidin, dikarin bibin dewletek serbixwe, federasyon û awayên din yê dewletbûne, ya girîng kurd bi xwe biryarê li ser çarenûsê xwe dê bidin.

Ew dîtinên ku wek prensîb mafê çarenûsî qebûl nakin, nikarin di nav Kurd û Tirkan de  wekheviyê pêkbînin û ne rastin jî. Ji bo vê yekî di destura bingehîn ya Tirkiye de divê mafê kurdan yên netewî bête naskirin. Ew çareseriyên ku di bingeha xwe ne li ser destkeftiyên mafê netewî bêne kirin tu cara kurdan girê nade.

Wek din neteweyên din yên li Kurdistanê dijîn li gora çanda xwe û baweriyên xwe divê bi azadî bijîn. Divê ev mafê wan di bin demana hukuka navxwe ya Kurdistanê de be.

 

Divê Kurd  biryarê li ser mafê xwe yên çarenûsî bidin


Serhat Mêrdini
Mehmet Yavuz(Arıtürk)
Adnan Kaçmaz
Süleyman Erdem
Yusuf Aydın
M. Zahit Bozarslan
Abdulkadir Yüksel
İbrahim Güçlü
Kazım Özdemir
Biyan Özdemir
Hasan Çakır
Ömer Özmen
Muhittin Batmanlı
M. Emin Kardeş
Reşat Somuk
Emin Acar
Mehmet Şah Kanat
Gülfer Güçlü
Kadri Baran
Filiz Silvanlı
Beşir Gündan
Mehmet Sevinç
Metin Amedi
Süleyman Akkoyun
Ali Azat
Berzan Boti
Mahmut Gergerli
Elxan Penaper
Rucan Keleş
Jindar Toprak
Ahmet Acar
Dara Bilek

 

Ji bo ku hun tevlî kampanya îmzayê bibin kerembikin :

 

 

 

 

 

 

Nêrînek

Nerîna min :