Kultur

Kampanya pirtukên kurdî

Kampanya Pirtûkên Kurdî ya Weþanên Han!!!

55 Pirtûk  + Salek abonetiya

Le Monde Diplomatique Kurdî

= 150,00 €  !!!

Ji bo Agahdariya zîdetir :

Back to top button