Kultur

Înstîtûta Kurdî li Elmanyayê kongreya xwe pêkanî

di 27 e sibate de, instituta kurdi ji bo lekolin u zanistiye li elmanyaye kongreya xwe ya hestemin pekani. Dive kongre da hejmarek ji rewsenbir, kesayeti u niweneren saziyan amade bun. Li destpeke ji bo vekirin u bixerhatina mehvanan seroke instituye fehmi balayi axaftinek kir u li ser giringi u berpirsiyariya institut u ronakbiren kurda axivi u balkisande ser rewsa kurdan li her car parcen kurdistane u pewistiya tekiliyen rewsenbiri di navbera hemu kurdan da. Seroke pena kurd dr. Zerdest haco weke seroke diwane hate hilbijartin u cemal balakaya u memed ji bun endame diwane. Li gori rojeva kongre rapora karuxebaten institute ji aliye mirhem yigit ve hate xwendin. Pasi rapora darayi ji aliye fevzi ozmen ve hate xwandin. Endaman danustandin liser herdu raporan kirin. Komita bere hate helwesandin u amadekari ji bo hilbijartina komitek nu hatin kirin. Herwesa pesniyar ji bo pirojen paseroje hatin pejirandin u xala ji bo pirozkirin u pistgirtina kongre gelek mesaj ji aliye sazi, kesayeti u niweneren saziyan ve hatin xwendin. Kongre bi hilbijartina komiteya karger bidawi bu. Komiteya revebir ya nu ev in: fehmi balayi, seroke institute fewzi ozmen, cegir ahmed aktas, endame revebir mirhem yigit, endame revebir evin aksoy, endame revebir fehmi guve, endame revebir rokya ozmen, endame revebir projen peseroje yen instituta kurdi: – ji bo xurtkirina tekiliyen dinavbera sazi u instituten kurdi da reze kombun u konferansen candi bene kirin u ji bo xurtkirina ziman u diroka kurdistane bi hemu aliyen xweve. – tekelikirin digel saziyen elman u nasandina edebiyat u kultura kurdistane bi gelen biyani bi gisti u bi taybeti bi elmana re. – xurtkirina proje u peywendiyan digel hikumeta kurdistana federal u sazi u zaningehen kurdistane u herwesa digel sazi u sarederen bakure kurdistane u parcen din yen kurdistane. – amadekariyen konferansen kulturi u rewsenbiri yen navnetewi. – berdewamiya kursen zimane kurdi u pistevaniya amadekariya mamostayen kurdi weke pirojeki zanisti di elmanya da. – capkirina pirtuken lekolin u zanisti bi kurdi u wergera bi zimanen biyani u ji kurdi bo zimanen din. – herwesa berdewami pedana kovara lekolin liser mijaren zanisti u lekolinan kongre bi gisti serkefti derbas bu. Eurokurd news instituya kurdi ji bo lekolin u zanistiye li elmanya

Back to top button