Nivîsar

Hukumeta nû ya Fransa hat avakirin

 

Pişti serketina ber endame parti sosyaliste Fransa, François HOLLANDE ya serokkomariye, serokkomare beré N. SARKOZY ji serokkomariye ket ù serokwezire hukumeta wiji bi tevayiya wezire xwe ve doh istifakirin ù teslime serokwezire nu, en seroke endame parti sosyalist / seroke gruba parlementere soyalistan bi réz Jean-Marc AYRAULT dewra serokwezirtiya xwey nu sitand, bu serokwezire hukumeta nu.

Ev roj bixwe Jean Marc AYRAULT heta dane évare seat hefta’da hemu kabineyén xwey weziran en nu avakir.
Beşkirina weziran’de yekem care di diroka Fransade cih girtina jin ù merande wek hev hate dabeşkirin ev buyer bu ciye gelek şadbune di civakeda jibo serkeftina wek heviya jin ù mer di birevebiriya asta bilinde ù avakirina wezareteki nu, bo parastina mafé jinan di hemu qaden jiyaneda, wezireki taybet jibo mafén jinan hate zedekirin.

Jivé sibehive hemu weziren nu dest pékirine ciye wezaretén xwe dewr distinin ù iro dane hevare Jean Marc AYRAULT bi tevi hemu wezirén xwe bi serokkomare nu bi réz François HOLLANDE’re ewé yekem car bicivin, biştre Serokkomar pişti hev ditina wi ù bi MERKEL’re ewé işev biçe Amerikaye sibeh beyani seat 10h00’da bi Obama’re ù Clinton’re li ser gelek mijaren giring di berdewama xet ù programa xwe, di berjevendiya netewa xwey Fransada dest bi mijùliyan bike.

Ez François HOLLANDE bi şexs, ji nez ù kevn’da dinasim ew şexsiyetek gelek başe ù dostekimeyi Kurda gelek héjaye jiber vé yeké ev 6 meh bi destebirake xwe’re bi réz Bernard Cazeneuve’re ku ew berdevke fermi en netewi F. HOLLANDE’bu, min bi şev ù roj bi gelek heval dosten xwera gelek aktif bi awayek medyatik li gelwan xebat kirim ù em iro divi warida bi serketine.

Bernard Cazeneuve bi xweji li gel dostemini kevn ù héja Laurent FABIUS, bu wezire xarici en Avrupaye, doste héja Pierre MOSCOVICI wezire abori, Arnaud Montebourg bu wezire endustri, Manuel VALS bu wezire navxweyi, hwd.

1- Serokkomar François HOLLANDE Parti sosyalist

2- Serokwezir Jean Marc Ayrault parti sosyalist

3- Hukumet ù encumenen weziran Parti sosyalist

4- Senato di desté parti sosyalistan’de

5- Ji 23 Eyaleten Fransaye, 22 Eyalet di destén Parti sosyalitan’daye

6- Heremén hemu fransa ji % 62 di deste Parti sosyalistandaye

7-Şaredarén Fransa ji % 69 di desté Parti sosyalistandaye

 

Miha were hilbijartinén parlement tura ewil 1- 10 heziran were / tura 2- 17 hezirane 2012

Hévidarim ev benc salén beyi em Kurd li gel wan bi wanre bi dil ù can dostaniyén xwe bi başi germtir bikin, di dinyade dosten gelé Kurd en rast ù bi tecrube zor kémin ù narén Kurdaji gelek-gelek pirtirin, ji ber ve ez wek şexseki Kurd, mexdureki azadiya mafén xwe ù gelé xwe ji her kurde Kurdistaniyare em li her quncikén dinyaye bi erqen xwey netewi şerte idÎ bi cih binin ù jibo maf ù qedera netewa xwey Kurdan bi awayek adil di yekgirtiyekde biserxin.

 

Suayip Adlig

[email protected]

 

Çend wéne di wexta hilbijartinande:

 

François HOLLANDE, Bernard Cazeneuve û Suayip Adlig

 

Bernard Cazeneuve û Suayip Adlig

 

Back to top button