Civak

Gotin têra her tiştekî nake

Gelek cara hinek bûyer hene gotin têrê nake. Cihê ku gotin nemîne tiştên din rewşekî bûyerekî dikarê bide fam kirin.

Ev wene jî bê şiroveye.

Back to top button