Dosya

Bîranîna Barzaniyê nemir

BÎRANîNA 32 SALYA KOÇ KIRINA SEROKÊ NEMIR MELE MISTAFA BARZANÎ

Serokê kurd qahramanê nemir Mele Mistafa Barzani Beri bi 32 di sala, di 1- adara 1979 ji nav netewa Kurd koç kir çû li ser dilovaniya xwe.
Netewe Kurd ne bes vê roja ser saliya ku Mele Mistafa Barzani yê nemir ji nav koç kiri bi bir tinê, her roj û her dem bi bir tinê.
Ew di dilê Netewe Kurd de diji.Di jiyana kurdan ya rojanê de dijî.

Demê tekoşina Kurd û Kurdistani tê fehm kirin, tekoşina serokê netewe Kurd qahramanê nemir Mele Mýistafa Barzani te ber çawan.
Felsefe ya siyasi, tekoşina eskerî, rebaza, qaharmanê nemir Mele Mistafa Barzani roni didê ber çawan.
Jiyana Serokê nemir qahramanê adil di rizagarixwaziya netewe Kurd û Kurdistanê de bi felsefe ilmi ronî da ber netewe kurd.

Tekoşina Mele Mistafa Barzani yê nemir, tekoşinek, bê vastan tekoşinek berdevam bû,di 13 saliya xwe de biryar da ku evê têkoşina netewiya Kurd û Kurdistanê berdevam bidê û ti wexti xwe teslimi dijmin nekê.

Rojekê dudil nebû serî ji dijminre ne danî. Di tekoşina xwe de wî rojekê, Kurdistan, sinorê kolonyalistan û nijadperestan, bê riza Kurda, Kurdistan kirîn çar parça nas nekir, di başûr,bakur,rojhilat,başurê biçûkê Kurdistan de tekoşina xwe berdevam kir.

Kurdistan yek perçe dit.Tekoşina wi ne ya perçeki Kurdistan bû bi gelemperi ya her çar perçe bû.
Di sala serhildana 1925-ê ji Serokatiya Serhildanê re dibê alikar û piştgir.
Di sala 1946 ê di komara Kurdistanê ya mahabatê de bi serokê pêşewa Qadi mihamedê nemir re di bin serokatiya wi da xabatkar û dozgerek bû.
Di sala ketina komara Kurdistan ya mahabat da teslimi dijminên kolonyalistên farisê iran nebû biryar da, ev 500 hevalên xwe yên pêşmerge yê qahraman ra meşek dirêj da.

Di  nava şerê leşkerên tirki,iran,û irak da  derbasi Yekitiye Sovyetê dibê. Li sovyetê xabata vi ya greva bir çi bûnê û têkoşina xwe de bi ser dikevê.
Di 11-ê adara 1970- yê di bin serokatiya wi da li başûr ê Kurdistanê otonomiya Kurdistanê ava bû.

Tekoşina Mele Mistafa Barzani yê nemir ya 60 sali xabat û tekoşeriye wi û peşmergeyê qahraman şahadata nemira bi berdevamiya van rêbaz û rêça  devlete federala Kurdistan ava bûya.

Devlete federala Kurdistan bi xabat û têkoşina wi rêç û rêbaza wi qahramaniya pêşmerge hat avakirin.

Îro kurd li başûr ê Kurdistan li ser axa xwe azadin li ser rêç û rêbaza wi azadin. Desthilatdarên walatê xwe ne.

Em rêz digrin ji buna biranina koç kirina Mele Mistafa Barzani yê nemir

Barzani yê nemir bila ruhê te şad û baxtewar bê, cihê te bûhişt bê.

       Ahmet ACAR

        Berdevke

TEVGERE KURDEN DEMOKRAT

Back to top button