Referandum

ررؤذنامةن ضيدةم تؤكة

  

لةطةلَ بةرثرسيَكي بالآي ئةمةريكي باسي عيَراق و باكووري عيَراق و ثةكةكةمان كرد، هةرضةندة نةيويست ناوي خؤي ئاشكراش بكات، بةلآم هةلَويَستي ئةمةريكاي بةرانبةر ئةو ثرسانة باش روون كردةوة.

 

بة طويَرةي ئةو بةرثرسة، ئةمةريكا دةيةويَت لة عيَراقدا هةر ضوار لا قازانج بكةن، ئةو لايةنانةيش توركيا و عيَراق و دةسةلآتي هةريَمي كوردستان و ولآتاني رؤذئاوان.

 

بةرثرسةكة هةروةها دةربارةي نةوتي عيَراقيش دةلَيَت:

 

“بؤ ئيَمة توركيا باشترين ريَطةية بؤ طواستنةوةي نةوتي عيَراق، ضونكة توركيا هاوثةيماني ناتؤية و لة بةرذةوةنديي ئيَمةيداية. لة باكووري عيَراقدا كة توركيا سةرنجي خستووةتة سةر، تةنيا 20%ـي نةوتي عيَراق هةية، لةوانةية ئةو ريَذةية بؤ توركيا زؤر باش بيَت، بةلآم ئيَمة دةلَيَين دةبيَت توركيا لةسةر 100%ـي نةوتةكة و لةطةلَ هةموو ناوضةكاني عيَراق كار بكات”.

 

دةربارةي ماليكيش، وتي: ئيَمة ثيَي دةلَيَين ئةو هةلَويَستةي تؤ لة بةرذةوةنديي كيَداية؟ ئةطةر وا دةزاني لة بةرذةوةنديي تؤداية، ئةوا لة ناو هةلَةداي. هةموو دنيا ئيَستا هةولَ دةدات ماليكي واز لةو سةركيَشييةي خؤي بهيَنيَت.

 

وتيشي: ئيَمة دةبيَت هةولَي يةكخستني دةسةلآتي ناوةندي و حكوومةتي هةريَم بدةين. ثيَمن واية ئةمة دةكريَت. ئيَستا رةوشةكة زؤر مةترسيدارة و هةستيارة.

Back to top button