Civak

Seminerek li ser pirsgirêka Êzidiyan

 

              
Komela Çanda karkere Kurdistan (KOÇ-KAK) dı 15.10.2013 e li Elmenya bajare Köln bi Şaradariya Bajer  û Sentera Elman ve Seminarek organize kır. Xanıma Kohne, dı Şaredariya Köln de berpırsa çand  û kultıren navnetewi spasi komela KOÇ-KAK kır ku ev organiza lı gel wa kır û bıxer hatına mevana kır û  xweş haliya xwe ani ziman.Jiber ku beşdar zedeyi heviya ku dıkırın beşdar bûne  û destnışan kir kû pırsgireka heri mezin a ku bi kurden Ezidıre rubıru dıbın pırsgıreka zımene xanıma Kohne,got ku jıbo em dıkarıbın pısgıreke hene çareser bıkın pewiste em bı havdure karbıkın Xanıma Kohne dest nışankır ku pısgıreke zaroke kurde Ezdi dı dıbıstana serete,dıbıstana ku dıben baxçe zaroka ü dıbıstana navendi de ji hane.

Nunere Komela KOÇ-KAK,Robin bıxerhatina mevana kır ü lıser xebate Komele agehdari da beşdara.Birez Robin got ku Komela KOÇ-KAK komelek kurdaye  û xızmeta kurdadeye.

Ceger Merza ku bıxwe ji ji malbata Şex Mırza ye spasiya komela KOÇ-KAK ü şaredariya Köln e kır.Merza got peşe roja me zaroke mene ku rewşa zaroke me xerab be.Em tıne dıbın. Weki hemu Mıleta pewiste em lı xwe xwedi derkevin jıbo em dıkaribın li xwe xwedi derkevin pewisti bı kombune weki iro heye.

Nunere komela çand karkere Kudistan,Ziwer jı bıxerhatın lı beşdara kır.Bırez Ziwer dı axıvtına xwade destnışankır ku dı çand  û kultıra me kurda de cıhekı kurde ezdi  e taybet heye jıber wın kawl ü dıaye xwa bı zımane kurdi dıkın,gelek tışte ku lı cem me mısılmana kadane,hına we parastıne jıbo peşketına çand
û kultıre kurdi pewıstıya me bi hevdu haye.Jıbo çareserkırına pırsgıreke zaroka ji em amadene çı bıkeve alıye Komela me a KOÇ-KAK em dı xızmeta wedene,jıber em dızanın peşe roja me zaroke mene.

Xanıma Wittko, ku berpırsa Sentera Alman e spasıya komela KOÇ-KAK kır jıbo seminere. Dı semınarede çen kese ku Almani zanın jı nav kurde ezidi jıbo alikariya zıman nave xwe
dane komela KOÇ-KAK ü berpırse şaredariye.

Bıryare lı 30.10.2013 e cıvın a duyemin cedibe,hemu beşdara jıbo xizmeta komela Çanda karkere Kurdistan(KOÇ-KAK) spasi kırın û bi heviya cıivina were xatır  xwastın .

Ziwer

Back to top button