Qetilîyama dewleta Tirk bê cezamayin – 18

                                                                    
Gelek qetliyamên dewletê yên bê ceza mayin hatine kirin. Suayib Adlig li ser van bûyeran malbat dîtine û li gel wan hevpeyvîn kirine. Hevdîtinek ji wan jî li gel Malbata Şerif Aksoy hatiye kirin. Adlig dipirsê û ew bersivê didin. 

S A : wun karin bahsa birayê xwe Abdulkadir Aksoy, bahsa buyêra xwe û malbata xwe bikin ?

Buyêr 18 miha 11 1992,

Ew wext li mintiqame leşker û qontr gerila her tim di çalakiyandabun, heroj davêtin ser gunda li gundiyan dixistin, însanan digirtin, dikuştin û di revandin, gelek însanên ku mecala wan hebuya ji mintiqa xwe, bi tevî zarukên xwe malên xwe bar dikirin diçûn, les axlebime gundiyan tu îmkanêmeyê ku ji gunde xwe derkeve here cikîdin tunebu.

Ên wekeme bê îmkan, li ser erdê xwe, bi xwedikirina heywan, cotkariyê îdara xwe karibun debara xwe bikin mecburbun diman. Em gelek di bêçaretiyêda û ji tirsa xof bubun…

Êvarekî jî kontrgerila avêtin ser malame, wê hinga malame li gundê Mezra Emer Axa bu.

Ew şev lime gelek heqaret kirin û xeyîdin, gotin em hevalênwene, wun çima alikariyame nakin û ka birayête Abdulkadir li kuye, wa hevalekîme li çolê birindare, bila birayête Abdulkadir were alikariyame bike.

Minjî jêra got em cotkarin, ka em dikarin çibikin û birayêmin Abdulkadir cotkare û wa li çolê ser erdê xweye, bi motorê, erd cot dike û heta derengên şevêjî ew nayê malê, ser vê gotinamin cîyê ku birayêmin, erd dajo likuye û cot dike jimin pirsin, minjî cîyê birayê xwey li çolê jiwanre tarif kir, ew dev jime berdan û rabun çûn…

Bu derengî şevê birayêmin Abdulkadir nehate malê, ez rabum çûm berbi ciyê cot, ku wayê agir berdane motorawîya cot û birayêmin Abdulkadir di singada gulêyek, di serêwîdajî heşt gule lêdane û wî kuştine avêtine kêleka rê…

Birayêmin Abdulkadir zewcandibu, benc kiz û du kurênwî hebu. Piştî kuştina birayêmin çend roj bişûnde leşkerên dewleta Tirk avetin ser malame, min birin pazde rojan girtin, li kerekolê gelek lêdanek xerap limin kirin, min tehdît kirin û gotin gere wûn ji gunde xwe terk bikin, an na emê tejî bikûjin. Piştî berdanamin, min zarukên xwe û ên birayê xwe ji tirsa tehdîda wan, di rewşek gelek hêjarde, me ji gund bar kir û hatin li Bismil bi cîhbun… Dawî ew carekîdin avetin ser malameyî li gund terikandiye, hemu malênmeyî gund ku me terikandibu tev agir berdanê û şewitandibun…

S A : Mesajeki wey dawî, ku wun dixwazin bêjin heye ?

Em însanên cotkarbun, kar û îşême li ser erdabu, me zerare, zorê nedida tu kesî, me dilê tu însani ne şikandibu birayêmin qetilkirin û disajî ev berpirsên dewletê hatin me xistin vî halî..

Me rabu ji savciyên dewletêra, qeymeqam û ji walire dilekçe da, lê kes cewabamejî neda.

Em însanên gundîbun, ser kûştin, zilm, zor û mexdûriyetame ev dewleta Tirk tu ehmiyete qet nedame ma em karin çibikin li hember dewleta Tirk, ê me tu quwet û qudretame tunebu, dewlet, gava li hember hem welatiyê xwe zilme bike, ew dewletekî xerabe û em êdî tu îtbar pê nayînin, ew bivê zilma ku lime kirin, bila hewalê xwedayê mezinbin, em heqêxwe tu car ji wanre helal nakin, em dûa dikin ji xwedare ku xwedê heqême jiwan bistine…

Suayip Adlig

 

Bismil, 27 nisan 2009

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: