PDK a Îranê bangî kesên cudabûyî kir

Ev nama Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê ye:

 Rêzdaran!

Cudabûna we ji refên partiyê, bûyerek nexweş bû bo me, û tevgera Kurd li Kurdistana Îranê hevrîşî xesrek mezin kir. Her di roja piştî vê bûyerê de me bi merema kêmkirina wan zirar û xesaran daxwaz kir ku bi diyarîkirina navek nû ji xwe re, riya diyalog û ji vê yekê jî pêtir, riya harîkarî tevî PDK Îranê vekirî bihêlin, lê mixabin daxwaza han piştî derbasbûna salan, bê bersiv ma.

Di rewş û zirûfa îro de ku çavnihêriyên zaf ji guhertinên siyasî di herêma Rojhilata Navîn û nemaze Îranê tê kirin. Di vê derheqê de hûn jî di bereberê xweberhevkirina kongireya xwe de ne, me bi hewce zanî ku car din vê daxwaza xwe bînin holê û daxwz ji ve bikin ku cehdek berpirsane ji bo vê armancê bikin.

Bê guman karek han dibe cihê keyfxweşiya netewa me û dê harîkar be bo destpêka jinavbirina zaf asteng û girêpêçkên ser riya pêkanîna harîkarîkirin û ji hev nizîkbûna parek zaf ji hêzên opozîsyona Kurdî li Îranê.

Em bi hêvî û çavnihêrê avêtina wê gava ve dibin.

Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê
Deftera Siyasî
17. 05. 2011’a Zayînî

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: