Kultur

Mîre hêkan bûyere Dehaq zindî dike

Dêhak
1991.100x60x13cm

Demjimera kurd 700 sal beri zayêne dest pê dike ,ango beri Îroj
Bi 2710 salan ( 2010+ 700= 2710). kuştina Şahe Dehak bi Çakûç hesinkar
Kawa vê destpêke nişan dide . Mîre Hêkan vê Diroke di vê Tablo ye de
Bi Şeweyekî Hunerî nîgar dike û ji bo pêşeroja kurdan diafirine .
Mixçavên dehak mirine tînên,Marên mile wî sîldiden û diden lotikan,
Vebûna Vulkanen çaven Dehak dibe destpêka tekoşîna diroka kurdi,
Kawa ye hesinkar wan maran dikuji û Newroza rengîn di destpêka
Buhare de li dardixine -hêken nîvçu qurbanine û ê sax tekoşerin-
Mîre hêkan ve bûyere zindî dike û dibeji:Dêhak hin nemirî ye..

Rexnegiriya :Ralf kulschewskij
Pêwendî: Info@ Mirhek.com
Hunermend :Mîre Hêkan

 

Mîrê Hêkan bûyera Daheq zindî dike:

D__hak_2_167917112.jpg

 

D__hak_3_237607556.jpg

 

D__hak_4_146580397.jpg

 

D__hak_5_970897365.jpg

 

 

 

 

Back to top button