Min dît û nabêjim (Roman )

Silêman ÇakirEz xortekî Bûnisrî li zozanê welatê xwe û Bişare Botan.Xewn û xeyalê min welat û doze Gel.Li civake ez û kâr hevalê xweyî Mamoste em gûhdar dikin.Gûndî mijûl dibin û em gûhdarin. Wext ber bi Biharê de diçê. Kâlekî rind hate civê, silav da û em jiber rabûn, hate runişt.Me li hevdû pirsî. Hinekî moralê wî xerabe bû. Min ku xêr ez benî? Ku tiştek tûneye birazî Mamoste. Min ku hûn bi xwazin kerem bikin pisgirêk çîye,ez kârim fikir û remanê xwe bêjim.Ku min îşev li radye bîbîsî gûhdar kir li sînorê Başur tiqedim (Hicûm )heye,xelk jime çi dixwazin ez nizanim….Dema wisa got min fahm kir ku çime li Dehê mixtarekî ez hişyar kirim.Bawerim heyva minî dûyem bu ku ez hatibume Girdare,Mamoste M.A.A.ku vê heyvê tu biçe navçeyê û meaşê me tu bistînê. Ev heye dû heyv ku tu jî gûnd derneketîye wê hinek gûhertin jî çê bibê û îhtîmale tu hinek hevalê xwe jî bibînê. Min ne di xwest,lê fikre wî jî ne xerab bu. .Hawa xweş bû û wesayît jî hebû. Dema dema dengê kewa jî dihat.Min ku başe û xwe amede kir û wesayît hat ez siwar bûm û derketim ser rêçke Dehê, ew care sê yem bu ez di çûme Dehê. Rêçkâ Dehê piştî pire avê mîne herfa “Z”yê ye, wey ya stârrrrrr…Ez gihiştim bajêr û em daketin,min gote bajovan gelek meşkûlîyete min heye tu min li vadere ne hêle, ku ser çava mamostê min.Ez meşîm ku biçim li cîyekî taştê bi xwûm.Dema ez meşîm mirovekî ji pişt minde cekêtê min kişand û ku mamoste vî bûre, ez bi zorê gihiştime we. Min ku ez te nasnakim,ez benî? Ku raste ,ez jî mixtar im lê navê min ne pirse. …Ez mame sekinî, min ku berì her tiştekî kerem bike em biçin bi hevdûre taştê bi xwún û mijûl jî bibin.Ku na,gelek memnun,bi kurtayî mixtarekî hevalê min ku ev heye çend car ku ser te civîn pêk tê û berpirsyarê Komarê ên li navçeyê ,qeymeqam,fermandarê leşkerî û îstîxbarat amede dibin.Fermandar dibê ev mamoste xayîn û terorrîste ,an divabê bê girtin û biçê zîndane Amedê û an jî ji kârê xwe bê sitandin….Brader ku silave lê bike bere hey ji xwe hebê, min ku gotinê te xilas,ku belê ez benî. Min ku zor spasîye te û hevalê te jî dikim,lê tu jî bêje ku nikaribê û dema vê carê civîn pêk hate bere ji wa fsşîstere bidê fahm kirin ku ez hesabê wa bi pênç pere nakim û bê minetin….Qeseme zozan na tijbehê a tu dere.Me ji hevdú xatir xwest ez çûme aşxanê, min taştê xwar lê fahm kir ku dîse dolab di zîvirin.Piştî xwarinê min çayê xwest û çend cixare ser hevdû kişand ez derketim rêvebertîye mamosta.Min ku ez meyze kim wê midîr çi bêjê. Piştî çûm cem mûtemet meaşê xwe û ên mamoste sitand ez derketim ode midîr. Min li derî xist û silav dayê, dema ez dîtim ku wey tu bi xêr hatî. ..Min ku mamoste wext tûneye lê ez kârim çend deqîqe liwe gûhdar bikim..Ku kerem bike, min ku ger hûn tiştekî nebêjin ezê xatir jiwe bi xwazim û biçim bere nebê dereng.Dema min wisa got, ku kerem bike rune û çayê xwest. Ku mamoste ez gelek jite hiz dikim lê tucar di polede di derheqê Komarê de tiştê nebaş nebêjin,bêje hevalê xwe jî. Ez gelek aciz búm û min ku msmoste ev çawa gotinin? Ku na şaş fahm meke,min ku.mamoste ez liwir mamostetîyê dikim a dú yem ne ez û ne hevalê min em tiştê ne rast bi zanebûn nakin û nabêjin.A sê yem bere vanê ku va lîstikê bi qirêj di lîzîn bere rawistin.Dema ku hûn bi xwazin hunê werin dibîstanê meyzekin û bibînin,ez bawerim heta neha hûn ser wê dibîstanê û pisgirêkê ne sekinîne. .Dema min wisa got çavê wî lîistin. .Ez rabûm û min xatir xwest û ez derketim..Hatim bajêr û min bê jibon me tevde çi lêzim bû min sitand û min xistin erebekê de û min bir cem wesayîte gûnd. Bajovan ku tê baş kir ku tu zû hatî. Tiştê min bi cîh kirin û herkes hat û em derketin ser rêçke Girdare. ..Gotinê xalo Hecî Ehmed Teymûr hatin bîre min ku ez nizanim xelk çi ji me Kurde di xwazin….?Berî Mîladê 3023 sal Kûrd hene, Kurd li qûnara çîyayê Zagrosê bi navên “”Gutî, Lolo,Kas, Mîtanî, Sobarî, Nayrî,Manayî, Kurdok, Xaldî û bi piranî di koçberîyê de jîyane. ..Paşê di salên 700 heta 550’yê berî xayînê Dewleteke bi hêz a bi navê “”Med””demezerandine, lê wek îro ku 5041 sale ji her tiştî mahrumin. ..””B.D.W.K.”””N.F.H.S.Rûpel 17..Ez gihiştim gûnd û malbat û mamoste ez pêşwazî kirim.Me âlîkâr bûn dayî hevdû me firax birîn malê. Wextê şîvê bû, Hevjîne Mamoste ku emê licem me şîv bi xwûn, ji xwe me berî hevdû tiştek ne dikir û me di xwar. Kebânîye sifre amede kirin û em rûniştin me şîv xwar. Piştî şîvê çayê hat û msmoste ku li bajêr çi hebû û çi tûne bû. Min serpêhatîye xwe got.Dema wisa min got moralê wî xerabû, min ku mamoste tu rehet be lê hişyar be, ez bawerim wê bên biser mede jî bigrin kârin li malê me jî bi gerin û tiştna têxin malê me û an jî têxin dibîstanê û bêjin ên wene, ku bawer bike raste,min ku me tirse û dema hatin wê gelek bên û hişyarbe. Mamoste ku temam,min mîne da,tu berpirsîyarîyê dibîstanêyî, ew yetkiye te heye ku tu kê bixê hindurú, a duyem leşker nikarê me teftiş bikê, encix midîr û mufetiş kârin û dema belge C.sawci bi ware nebê nikarin li malê me jî bi gerin. .Ku raste, min ku rehet be, lê dema hatin hişyar bê û me tirse. .Qeseme zozan na tijbehê a tu dere.Me ji hevdú xatir xwest ez çûme aşxanê, min taştê xwar lê fahm kir ku dîse dolab di zîvirin.Piştî xwarinê min çayê xwest û çend cixare ser hevdû kişand ez derketim rêvebertîye mamosta.Min ku ez meyze kim wê midîr çi bêjê. Piştî çûm cem mûtemet meaşê xwe û ên mamoste sitand ez derketim ode midîr. Min li derî xist û silav dayê, dema ez dîtim ku wey tu bi xêr hatî. ..Min ku mamoste wext tûneye lê ez kârim çend deqîqe liwe gûhdar bikim..Ku kerem bike, min ku ger hûn tiştekî nebêjin ezê xatir jiwe bi xwazim û biçim bere nebê dereng.Dema min wisa got, ku kerem bike rune û çayê xwest. Ku mamoste ez gelek jite hiz dikim lê tucar di polede di derheqê Komarê de tiştê nebaş nebêjin,bêje hevalê xwe jî. Ez gelek aciz búm û min ku mamoste ev çawa gotinin? Ku na şaş fahm meke,min ku.mamoste ez liwir mamostetîyê dikim a dú yem ne ez û ne hevalê min em tiştê ne rast bi zanebûn nakin û nabêjin.A sê yem bere vanê ku va lîstikê bi qirêj di lîzîn bere rawistin.Dema ku hûn bi xwazin hunê werin dibîstanê meyzekin û bibînin,ez bawerim heta neha hûn ser wê dibîstanê û pisgirêkê wê ne sekinîne. .Dema min wisa got çavê wî lîistin. .Ez rabûm û min xatir xwest û ez derketim..Hatim bajêr û min bê jibon me tevde çi lêzim bû min sitand û min xistin erebekê de û bir cem wesayîte gûnd. Bajovan ku tê baş kir ku tu zû hatî. Tiştê min bi cîh kirin û herkes hat û em derketin ser rêçke Girdare. ..Gotinê xalo Hecî Ehmed Teymûr hatin bîre min, ku ez nizanim xelk çi ji me Kurde di xwazin….?Berî Mîladê 3023 sal Kûrd hene, Kurd li qûntara çîyayê Zagrosê bi navên “”Gutî, Lolo,Kasî , Mîtanî, Sobarî, Nayrî,Manayî, Kurdok, Xaldî û bi piranî di koçberîyê de jîyane. ..Paşê di salên 700 heta 550’yê berî zayîbunê Dewleteke bi hêz a bi navê “”Med””demezerandine, lê wek îro ku 5041 sale ji her tiştî mahrumin. ..””B.D.W.K.”””N.F.H.S.Rûpel 17..Ez gihiştim gûnd û malbat û mamoste ez pêşwazî kirim.Me âlîkâr bûn dayî hevdû me firax birîn malê. Wextê şîvê bû, Hevjîne Mamoste ku emê licem me şîv bi xwûn, ji xwe me berî hevdû tiştek ne dikir û me di xwar. Kebânîye sifre amede kirin û em rûniştin me şîv xwar. Piştî şîvê çayê hat û masmoste ku li bajêr çi hebû û çi tûne bû. Min serpêhatîye xwe got.Dema wisa min got moralê wî xerabû, min ku mamoste tu rehet be lê hişyar be, ez bawerim wê bên biser mede jî bigrin kârin li malê me jî bi gerin û tiştna têxin malê me û an jî têxin dibîstanê û bêjin ên wene, ku bawer bike raste,min ku me tirse û dema hatin wê gelek bên û hişyarbe. Mamoste ku temam,min mîne da,tu berpirsîyarîyê dibîstanêyî, ew yetkîye te heye ku tu kê bixê hindurú, a duyem leşker nikarê me teftiş bikê, encix midîr û mufetiş kârin û dema belge C.sawci bi ware nebê nikarin li malê me jî bi gerin. .Ku raste, min ku rehet be, lê dema hatin hişyar bê û me tirse. …Bihare 83 di her warî de germ derbas dibû. Barê min roj bi Roj giran dibû. Li milekî dadgeh di derheqê min de berdewam bû, li milekî tiqedime li Başur a ku dibû, Malbat, dibîstan û hicûmê ku li herêmê limin di bû.Şev ba û baran bû, başe ku befr nebû. Ber bi fecerê de kuçikê gûnd ne di rawistîyen. Min ji xwere ku xêre înşelleh.Xanim xan şîr dida lawik ku îşev Kuçik çiqasî dikin hew hew?Min ku tiştek tûneye. Ew raket û ez hişyar mam.Qederekî ez mam û raketim.Min seat jibon wext eyar kiribû. Zingilê seatê lê xist û ez rabûm. Min soba dade, xanim jî rabû taştê amede dikir.Min xwe amede kir û bi zarokê xwere meşkûl bûm.Derî lê xist, xanim xan vekir û bankire min ku xwendevane te keçkâ seyda hatîye. Min meyzekir û min ku kerem bike birazî. Ku mamostê min bavê min ku silave bêje û Şevê dîtir çubune girtine masîye ku vî masîyê sor bibe ji mamostê xwere..Dema min meyzekir texrîben dirêj bûn nîv metre hebû û xistibûne nav çarike sipî û ew jî mîne cireke şîr sipî bu,min ku ev masîyê sore?Ku belê mamostê min. Min ku başe …Bavê te jî Şevê dîtir û heta wek neha liber çem jibon ku masîkekî bigrê û jibon we bînê ú hûn bi xwún, yek masî girtîye te ew jî jimin re anîye ev çawa çêdibê? Ku na mamostê min gelek girtibun, min ku başe ezê bigrim ji destê te,lê bi şertekî, ku çîye mamostê min? Min ku ezê hinek pere bidim te tu jî jibon xwe xerç bike. .Ku naa, min ku wî çaxî ez nasitênim. Kir û nekir em herdû ji ser ya xwe ne hatin xwar.Ew çû û piştî qederekî ew û seyda hatin.Min wa bi zorê sitand xanî, xanim xan masî ji dest seyda girt,me tevde taştê xwar û min bi destûre seyda hinek pere dayî keçike wî. ..Seyda bankire keçkâ minî mezin û hinekî pê şahbu, hêstirê seyda mîne baranê hatin xwarê. Min ku seydayê min wisa meke. ..Ku ez gelek bi we têşim, gelek zilm liwe dibê, neyar bela xwe jite navekê, nizanim ev çi şensê me ye…Min ku seyda neyar bê minete, bes em hişyar bin û xebata xwe bikin,mirin Emrê xwadaye û careke, seyda ku amene her bijî ji tere. .Seyda destur xwest û rabû çû, ez jî çûme dibîstanê, merasim me pêk anî em ketin polê û me dest bi Wane kir,fêr liser prensîbê Cimhurrîyetê bû. Min dest pê kir û zaroke pirs di pirsîn û me bi dor bersiv dida.Derîyê polê lê xist min derî vekir ,şagirtîyê meyî nahtor bû, min ku xêre ku mamostê min gelek wesayît û leşker hinek zilamê bi qrewat hatine dibêjin Kânîn Mamoste. Ez gelek aciz búm û min fahm kir,min ku mamoste M.A.A.agahdar bike, ku başe. Me tembîh kirî bû li zaroke tevde ,kî hate dibîstanê berî me wa nexin hindurú. Dema ku tên di xwazin têkevin dibîstanê şagirtîyê nobetçî wa na berdê û dibê, divabê ez ji mamostare bêjim.Dema wisa dibêjê şaş dimînin û prestîje wa xera dibê. Mecbur di sekinin,min Wane xwe berdewam kir û bi zanebûn min derî vekir û dengê xwe hilda. Wa jî ez di dîtim û min jî dibin çavade liwa meyze dikir.Mamoste Mehmed Âlî Alp wa pêşwazîkir, di her warîde ez amede bûm. Wane xilas bû û zingil lê xist min zarok berdane bêhn berdanê. Fermandarê leşkerî hat ku wa ne berdin emê li rewşa zaroke meyzekin û ne ku silav û ne ku roj baş.Min ku bêhn berdan mafê zarokê ye, piştî deh deqîqe Wè têkevin polê de ji xwe wê zingil lêxê. Dema min wisa got ma şaş…Texrîben şeş heft wesayît bûn, min armanca wa zanîbû, Mîdîrê Mamoste ên qurumê (N)Mîdîrê aborîyê, ên tapu, alîkarê qeymeqam, fermandarê leşkerî bajarê sêrttê, çend qomutan û dû cemsê leşker bûn. Ser biser li dibîstanê gerîyen û mane sekinî. Berî ku ez bêm ji xwe hâlê dibîstanê xweş zanî bûn, lê dema dîtin çavê wa mayî beloq. Ji zik reş bûn û hesudî û kîne xwe ne gotin gelek baş bûye. Mîdîrê Mamoste di ricifî û destê wî liser hev dû bû mîne pepuke. Gotin a fermandar bû, zingil lê xist û ez ketime dersê, min dest pê kir û hatin ketin polê de zarok rabûn ser xwe tiştek ne gotin û zarok ser pîye man.Min ku runin zarok no. Rûniştin, fermandar ku destûre we heye,min ku fermo, ez di dawîye polê de liser kursî yê navê ên talide licem şagirtîyê xwe rûniştim. Min pol xweş rengîn kiribû, ji eksa xwe di pole minde şagirtîye minî herî piçûk rakir(Ayşe).Ku navê te bersiv da.Ku paşnavê te,dise bê Tirs û heyecan bersiv dayê. Ku dema hûn dikevin rêz de sibeha hûn çi dibê jin? Ku awil Mamoste me dibin çavde me derbas dikê û yek jime derdikevê pêş û mamoste dibê ling berd û ling cot, eger dûşem bê em merşa îstîklallê dibin rêbertîyê mamostê xwe û alê de dibêjin,piştre em sûnd di xwin û bi edeb û bi rêzde em dikevin pole xwede û mamoste tê dibê roj baş û em dest bi Wane dikin…Ma sekinî wek ku ji xwere bêjê bê wele ev nebû. …..Reng lê hate gûhertin û ên pêre mane şaş…Li pişt xwe vegerîye û gote yawerê xwe ku ev keça me gelek zîrek û bi aqile ji pirtûk Xane meyî leşkerî jêre pirtukekê bi rêke. Ez ne kenîm lê min di dilê xwede min ku tu dîse mat bûyî, qilasorê min li cem min bû û di nav de çend pirtûk liser komare Cumhurrîyetê hebûn, ez rabûm û min ku fermandar beg zahmet nekin vaye ezê liser navê me tevde pirtukekê bidim keçkâ xwe û min Eyşe pîroz kir.û pirtûk xiste destê wê de..Ên liwir mane şaş û bê çare..Xwe amede kirin ku biçin.Mamoste bust (?)danî bu ber derî ser masekê li salone dibîstanê. Dema femandar ew dît ku ev bustê M.K.A.’e min ku raste emê liber derîyê derve û eger hûn jî bibin alîkâr û midîr beg weke qurum Destûr bidin,emê bustekî mîne ava bikin,ku eme, livir toz girtîye, min ku li her dorê toz heye û em jî toz digrin,lê her sibeh û êvare paqiş dibê, limin ters meyzekir û wek ku bêjê ev jimin bi aqil tire û şarezatire. Min jî li çavê wî meyzekir û bi çava min ku tê dîse winda kir. Deng dernexist û meşî derket derve. Li milê çepê meyzekir dîwar bú, li milê raste rê û çîya û şibakê lojmanê û dîrekê alê bû. Dema meyzekir benikek bi hesinê şibakê û dîrekê alè ve dibin xelekê de girêdayî bû.Dema ku dît bu mîne serxoşe ku kê ev benik bi virve girêdaye, bê kê kiribê ezê serê wî mîne serê mirîşkê têxim bin lingê xwe û biperçiqînim.Hevjîne Mamoste jî bê çaretî kiribû, mamoste deng dernexist, min ku fermandar beg, ev tiştê ku hûn dibêjin dijî ehlaq û prensîbê perwerdetîyê ye,jin di ehlaq û meyzekirine mede cîh û hurmeta li himberî gelek cûda ye, hevjîne Mamoste xanim xan ji bê çaretî wisa kirîye û ne bi qestte. …Meyzekin serdor bê dare, ku nizanim û meşî û xatir jî ne xwest, Mîdîrê me lime vegerîye ku mamoste ,li dibîstanê jî xeynî wene yê (resim) M.K.A.pêve tu wene hûn ne daleqênin, min ters lê meyzekir û min ku ma emê wenê bavê we daleqênin? Qey we dibîstan ne dît?Ku efendim mesele suretê Mao ,Lenin û Barzanî, filan û bê van. ..Min ku mamoste tê gelek şerm kir yani ev jî yaxe jibon fermandar bû, wey bavo….Wey…..Min fahm kir ku fermaneke núye. Lingek ji Nisêbîn’e wêran dest pê dikir,lingek ji payîtext dest pê dibû û lingê sê yem ji xeta reş a dinav Komarê de dest pê dibû. Min jî xwere got ,divabê helwest û biryare min jî hebê.Bu êvar û me zarok berdan.Rojê bihare dirêj û rewşa wa ne dîyare. Min ku mamoste were çend seattê me hene û Hawa jî xweşe em turekî li vê Bişare Botan bavê jîn. Ku başe lê riskê wê tûneye? Min kû mamoste dev ji risk û miske berde, di kûder zirave bere di wirde bi qetê. Me gote kebanîye û zaroke ew nehatî û em ketin ser rêçke Bişarê de. Bi meş û hey bi meş, texrîben em çend km çûn, çend Mamoste jî bibermede di hatin. Me silav dayî hevdû û mamostekî jiwa ku gûndê min nêzîkê, em biçin cem min çayeke taze vexwûn.Min li mamoste meyzekir ku tu zanê, di wê kêlîyêde mamostekî jiwa gote Mamoste M.A.A.ku tu çime me bi hevdû nadê nasane? Ku bi bûre, dema ez dame naskirin, gotin Way. …!Dêmekî mamostê ku fermandar xiste astengîyê tu yî? Min zimanê xwe gezkir û min ku ev çibû bavo. .Min ku xêre mamoste min tu kes nexistîye astengîyê û ez kime kî, ku qosqoca fermandarekî leşkerî têxim astengîyê? Ku mamoste bibure bawer bike min jî gûndîyê xwe his kir û te gelek baş kir Wî fermandarî li himberî zaroke simbêlê min girt û serê min li texte xist, ez Ketim depresyonê û ezê dev ji vî kàrî verdim. Min ku na tu şaşî. Berxwedan hêja ye, ku raste lê ez hew tehamûl dikim.Em gihiştin gûndê wî û em derbasî malê bûn. Mamoste çayê çêkir û ikrami me kir.Ku mamoste gûndîyekî we bi trektore xwe hatîye vir,bi desture we bê ez wî agahdar bikim dema çû bere we jî bistînê û tevde biçin.Me ku başe û çû jêre got û hat.Mamoste xortekî delal bû, kekê wî di zîndanê de bu û dadgehê jêre darvekirin (îdam)di xwest. Wext hat û em û gûndîyê me bi hevre vegerîyen û em hatin malê.Fermandar piştî diçê qerargeha xwe di derheqê min de rapor digrê û dibê jê li alê heqaret kirîye û dişînê îstîxbaratê û nûshekê dişînê dadgehê. …Wey bavo ez li kûder bim,zalim û zilm tê wir . divabe midîr beg em parastibane destê xwe danî bu ser hevdû û ji fermandar re, rêz di girt. Min jî xwere ku ev perwerde bûn liser her tiştîye. Gotinek heye dibêjin em,neslekî ji mamoste di xwazin ku fikrê wî, wîjdanê wî hur bê. Wî çaxî tersê vê gotinê tê kirin…Wane xilas bûn û me zarok berdan çûne malê. Min bankire Mamoste ,min ku were bi ser dert va kulede em turekî bavêjin Bişare Botan..Ku ma bere jîn û zarokê me jî bên,min ku ew zanin,gote wa ku kàrê me heye em nayên. Lê dereng nemînim. Em derketin ser rêçke Bişarê, roje Biharê dirêjin. Em xweş meşîn û me meyzekir ku çend mamostê li herêmê jî bi alîyê mede tên.Mamoste wa nas dikir. Hatin me silav dayî hevdû û mamoste H.A.A.em bi hevdû dane nasandin. Dema navê min got wa mamoste ku em te pîroz dikin.Ez mame şaş.Min ku xêre? Ku te derseke baş daye fermandarê leşkerî. Dema wisa got ,min ku wayyy,ev jî kûder derket û hûn çawa agahdar bûn. Dema hatin û çûne çend seat derbasbu, ku gûhê dîware hene…Min ku himmm,vêce ev tiştekî dîtire û min li mamoste meyzekir wî çav da min,min fahm kir bê serê werîs digijê kûderê. ..Édî min jî xwere got ev lîstik mezine…Piştî bi gelek sal mirovekî nas li Estenbol di xebitî ev mesele û gunehkarîye bi wire û sexte ku qaşo min benik bi dîrekê âlê ve girêdaye û qaşo min bi zanetî kirîye (A.I)ji minre got..Ev propaganda bi qirêj a xeta reşe…Em bi hevre hinek meşîn mamostekî jiwa ku em biçin cem me çayê vexwûn. Min ku hûn zanin biryar bu yek û em çûn û mamoste çayê amede kir.çayê hat û mamoste ku Gûndî kî we livire bi trektore xwe hatîye. Hûn li cem me mêvan namînin,ez bêjimê bere dema ku çû wejî bistînê cem xwe min ku gelek başe. Çû wî agahdar kir û hat ,sohbet berdewam kir, min ku mamoste we ev xeber jikê his kir ku zarokê me gotin..Ku ew şexis hate cem me jî mirovekî xerabe, di polê de jimin re got ku terorrîst têne vadere, dema hûn agahdar bûn xeberê bidin min.Min ku ez Mamosteme û xerîbê vêdê me û kàrê min pereerdebune, dema min wisa got bi simbêlê min girt û bi qambilî zaroke serê min li text xist…Birayê momoste di dadgeha leşkerî de bi cezayê darvekirinê dihate ceze kirin. Dema wisa got min ku mamoste wek qewm ev lêşkerê wene.Dema zor liwe dibê hûn ji Kurde hawarê di xwazin.Dema ku em wa rexne dikin hûn dibêjin Kûrd paşverune û leşkerê me qehremanin. Ji zimanê me bigre heta bi cilkê me qedexene û hûn deng dernaxin,bi serde hûn zanist jî hebûne Kurde qabûl nakin,gelo çend Nivîskâr, Helbest van, rewşenbîrê we zilme li Gelê Kurd ku dibê rexne kirine û di nivîs û gotinê xwede bahse Kurde dikin û kirine (N.H.)hewqas nivîstîye di yek gotinê xwede Kûrd ne anîne ser ziman…..Ku heqetten raste, lê em jî bindestin,min ku na mamosteKomara we heye. Leşker hûnin, we axke me jî li hevdû parve kirîye pênç komar bi hevre şirîkin, dema min wisa got deng jiwa nehat.Di wê demê de dengek hat,mamoste meyzekir gûndîyê me bu ku heydê em biçin..Me xatir xwest û em siwar bûn û derketin rê. .Evê gûndî ku mamoste tu çavê minî, min ku xêre? Ku te bersiva wî “””F”””î xweş daye, min ku tu jî kûder agahdar bû? Ku weyyyy, mamoste li herêmê ser bi ser belav bûye. .Dema wisa got,min ku xwedê wekîle şolê min xerabe. .Em gihiştin gûnd û me xatir xwest û zor spasîye wî kir û min ku kerem bike şîvê, ku hûn her hebin mamoste, ew çû male xwe û em jî hatin malê. …Em êvarî li cem me şîv xwar.Piştî şîvê min ku mamoste ser va meselê ku tên pêşîye me fikir û remanê te çîye? Mamoste ku heta neha min ne xwest ez bêjim,berî hûn werin berpirsyarê Komarê bankirin min,ku mamostekî terorrîst dane cem te,firset nedîyê, mün deng dernexist.Ez bawerim liser te lîstikek tê lîzandin..Di her warîde ez li cem te me.Min ku çareserî çîye? Ku bawer bike nizanim,ger cîh gûhertin pêşîye wê vekirîbane ezî bêjim bajarê xwe bi guher. Lê destur nadin.Wek xwe dikin,min tiştek his kir mamoste biryar hatîye sitandin mamostê Kûrd wê her sal wa bidin bajarekî wa sirgûn bikin,dema min wisa got mamoste ku raste. ..Bu wextê razanê û min msmoste wa bi rêkir.Roja dîtir malbateke gûndî em tevde Dawetî şîvê kirin.m tevde çûn, piştî me şîv xwar civak zêde bû, yekî gûndî ku dibêjin hinek mirovê bi çek li serdora Botan dîtine,dibêjin telebene, min zimanê xwe gezkir û min ku xwedê wekâle mesele kûre. Piştî çend roje leşker derketibû çîyayê serdorê û kemîn di danîn. .Em ji mêvandarîyê rabûn hatin malê, me xwest em rakevin, dereng jî bu. Derîyê me lê xist min vekir,gava ku xortekî gûndîye, min ku xêre? Ku mamoste bibure ez kârim werim xanî? Min ku derenge lê kerem bike.Hat runişt ku mamoste hinek belavok hatine belav kirin,hey ji xwe hebin,min ku çî şolê me bi belavoke heye? Ku mamoste ev lîstike, min fahm kir,xeta reş jibon ku lîstikê xwe bi lîze wek qomplokê amede kiribû. Piştî wextekî kin rabû çû. .Em jî raketin…Berdewam dike…

Nerîna min :