Kultur

Helbestek ji Naci Orhan Miksî

JI BO MELAYÊ CİZÎRÎ

Hatime cem te Melayê  ismê te Ehmed Cizîrî
Aşiqê Xaliq tu yî her zatekê pur bê nezîr î

Min divê payê te busim mislê sadiq bendekî
Tu qebul kî min gedayê dergehê xu-l´min vekî

Bibme aşıq bibme sadiq bêm tewafê ruzê îd
Bikme dor qebra te se’yê ger qebul kî min mirîd

Bême ber wê merqedê her kêşme çavê xu turabê
Ca işaret bê ji qebrê hilbidim mizgîn cewabê

Me qebul kî tu bidî ser deftera meczub û dînan
Ca bi menê me îmar kî sed qetê Mîmar û Sinan

Rewneqa eşqa te yek dem ger bidet çend qelbê Dal
Dê temîz û pakî bit bibte mîsalê Ehlê Hal

Mislê Musa narekê dî te bi şev wî d´xewnê da
Ji wê demê paş bûyî xaqan hem di şê’r û eşqê da

Fenafinllah î tu, zanim te kifşe ew ji guftaran
Tu yî yarê Resulullah dê sundê xwem dused caran

Nemabû perde hej tu sax, di mabeyna te û wî da
Ne hatî dunyayê, wî tu dinasî gelek ji zû da

Te peyda kir xezîna zêr heta dinya ku ava ye
Ewe serwet ji te, mîras ji bo me xelqê Kurd maye

Ew xîma me kurmancî li Cizîrê ku te danayî
Te înşa kir, çi kelhek bû bi dîwana xu zanayî

Xira nabit tu car kelha bi kurmanci te ava kir
Temamê Kurd bi ser xul bûn te dîsa ser li me rakir

Te kurdî êdî tescîl kir bi şê’rê muhrekê lê da
Ne heddê kes ku inkar ket zimanê me ji ew pê da

Nikarim methê can bêjim bi eqlê xu ewê naqis
Li te mane ecêb heyran Ecem, Tirk û Ereb, Faris

Hezar rengan te şê’r xemland û nav lê danî kurmancî
Ewê axa tu ser gêray hezar car busitin Naci

Li ber qebra te dê runim duayê kem dilê suhtî
Bûme aşiq li Dîwana te kurmancî j´me re gotî

Ewê qebra tu lê razay bibit cennet mekanê te
Hezar carê bibim qurbana wî eql û zimanê te

 

 

Naci ORHAN MIKSÎ
29.03.2011

Ankara

Back to top button