Nivîsar

Gelo çima serê  leşkerê xwe jê dikin ?

 Di  desthilatdarîya Rojhilata navîn de , dema mirov  li ser raweste gelek sosretèn giran dibîne.  Binavè  desthilat darîya  Bawerî an jî ya Netewî de. Zarokèn Adem Pèxember de , tè gotin ku Qabîl birayè xwe yè Habîl dikuje . Her wisan  dests hilatî û keda birayè wî ji wî re dimîne. Ev rèzik di  tekosînèn Bawerî û yèn  tekoşînèn  Netewan de  tèn dîtin.  Di tekoşîn û  Şeran de  kuştin û talan kirin heye . Lè faktora   seran ji hev cudaye.  Alîkî keda wan tèn xwarin ,  alîyè din jî  ked xware .Araca wan ku di didin xebatè  1 bi navè ‘Ol û Bawerî’  2  bi navè  Demoqrasî û  jîyanek û Azadîyè ‘  Her du Arac jî Rastin  û herdu jî ku bi Dad û Edaletè we rin  bi kar anîn ,  ji bona jîyana Miravatî û Xwezayîyè  başin.Lè dema  di bin sîwana  van her du  Aracan de,  bi sextekarî û  zordarî werin  xebatè  di bin zilum û  Dîktatorî.  Ji hz Ïbrahîm û  Nemrud de em di bînin  Şerè  Zalîm û Mezluman dest pè dike.  Lew re dema ku Hz Ïbrahîm li hemberî Putèn wî rabu  , Cîhè wî Agir û sirgun bu. Ev rèzik ji H z Musa û Firewn  û heyanè  H z  Mihemed de tè roja Ïroyî.  Heya vira  Şerèn Bawerî û  desthilat darîya  li hemberî Bawerîyè ye.Dema Hz Mihemed jî  ji destèn Dest hilat darèn Mekè   koçberè  Medînè dibe ,li Sirgunè Dewlet û dest hilat darîya ïslamè ava dike.  Ev tekoşîn bi serkevtina  ïslam û alîgirèn wè bi ser dikeve. Heya vira ïslam û dijberèn îslamè ne. Lè pistè wefata Hz Mihemed û Şehadeta ïmamè Elî,  bi navè ‘Ola slamè ‘ Şerèn dest hilatdarîyè dest pè dike. Ji alîyè  Mawîye de  bi navè Ol û bawereîyè , ïmamè Elî Şehîd dikin. Serè Zarokèn wî û alîkirèn wî jè dikin.  Ji wir virde dest hilat darî destpè dike .ïslama  li  hemberî  muşrika bu,  Emewî ,Selçuqî , Osmanî  û deshilat darî ya Rojhilata navîn  Bi navè  Olî  ïslam, Misulman , û hemu  Aşîtî xwazan  tun e û Bin dest kirin. Bi navè Olî Serè Hz Huseyin û ïrojî serè Zarokèn me kurdan jèkirin .Her wisan  di nava xwe de , Bira û  zarokèn xwe jî ser jè kirin. Dema  serè zarokèn me jèkirin  Navèn wan  Memed çîk û  Ocaxa Pèxemberan bu, ? lè dema ku  li hemberî Tayîb û Sarayè rabun , Serèn Memed çîk jèkirin .ev ji dide nişan ku Ol , Bawerî û hemu Miqedes ji wan re aracin  û ji bona wan hene . Sed mixabin  ew Ol û Tekoşîna  Hemu Pèxember û , Asîtî xwazan  bu desthilat darîya Sedaman , Xumeyniyan û Erdoxanan . Lè gelè me di vè  lîstik û  Darbeya wan de dît  ji bona Seraya xwe , Bav , Bira û hemu  aracan bi kar tînin . Em ne alî girèn Serayè ne û nejî  Memed çîkèn Serjè kirîne , Lewre  hemuyan  bi hev re serè me jè kirin . Dayîkèn me kuştin û bedena wan tazî kirin.  Em dibèn ne serè hev jèkin û ne jî  van sosretèn mezin pèk bînin , dest ji  van rèbazan ber din . Mafèn Gelè Kurd èn we  red û în kar kirîye  carek din  radestè wan bikin. Ne serè Memed çika û nejî Serè  Zarokèn kurdan , em bi hev re  dîlan û govenda wan xortan bigerinin , bila   hev du nas bikin  û bi biratî bi hev re jîyan bikinFeyzî  Mîrhesen / Parîs

Back to top button