Dr. Saman Helebçeyî : Xwardinî Turkî

Ser wextêk le ser firnekanî semûn denûsra baştirîn semûnî Turkîman heye, xuda kirdî çendîn car be serdan çûme Turkiya û zor geram û zor nanim xward, be hîç şêweyek sûdfey em semûnem nekird. Biraderêkim le mêj bû le Turkiya dejiya, lêyîm pirsî, erê bira pêm nalêyî ew semûne Turkiyane le kuwê heye? pêyî gutim eger hemû Turkiyayîş bigerêyî, semûnêkî lew core niye, çunke ew semûne Turkiyayî niye, belam çunke amêrekan le wilatî Turkiyawe degene Herêmî Kurdistan, xelk hez deken be semûnekeyş bilên semûnî Turkî, dena madam semûneke kirêkarî Kurd dirustî dekat, ke wate Kurdiye.

Be deyan Kurdî bakûr ruwiyan le Kurdistanî xoman kirduwe û le kûçe u kolanekanda çêştxaney coraw coriyan kirduwetewe û be tabloyek le seriyan nûsîwe çêştxaney Turkî, ke seyrî lîstekeyş dekeyn, debînî beşêkî zor le xwardinekan nawekaniyan Kurdiye û be nawî şare Kurdiyekanîşewe naw nirawin. Bo nimûne kebabî (Urfe), her weha westakanî ew çêştxananeyş Kurdin, îtir nazanim bo nawman nawe çêştxaney Turkî? lewetî Kurd heye le core hemamêk da xoy şûştuwe ke jêrekey be dar û agir germ kirawe û zewînekey dax debêt û helmî lê heldestêt, keçî êsta le bazar û hotêlekan da le ser ew core hemamane nûsrawe hemamî Turkî. Biro ew dîwî sînûr bizane Turkêk debînî behre û karekanî xoy be nawî bêganeyekewe binûsê !!

Ba awazêkî xoş be her zimanêkî dinya derbiçêt û xelkî Turk hezî lê biken, bizane çend rojî dewêt ta goranîbêj û awaz danere Turkekanî bî Turkênin? Nawî awazêkî resenî Kurdîm pê bilê ewan be Turkî neyangutbêtewe? Nawî xwardinêkî Kurdîm pê bilê ewan tamî Turkiyan pêwe nekirdibê? Le hemuwî naxoştir eweye ke mêwanêkî bîgane rû lem wilate dekat û lêm depirsê bimbe çêştxaneyekî Kurdî! carê le seretawe zorbey çêştxanekaniman lê herame, çunke nûsrawe xwardinî Turkî û rojawayîman heye, ke çêştxaneyekîş dedozîtewe û dadenîşê, debêt destit le ser dilit bêt ew çêştxaneye televîzyon û setelaytî danenabê, çunke mustehîle bibînî le çêştxaneyekî Kurdî da goranî Kurdî lê bidrêt. Min çend car mîwanim le gel buwe û le çêştxane Kurdiyekan da katêk guwêbîstî televîzyon bûn, lêyan pirsîwûm erê ew goranî û melodiye Kurdiye? ay çend terîq bûmetewe, çunke goraniyekan Kurdî nebûn û xelkekey ke danîştbûn naniyan dexward, Kurd bûn, be naçar demgut ew qenate koktêle û goranî be hemû zimanekan lê dedat.

Carê le daxî vîdeo konekey çêştxaney Hewlêr xerîke şêt debim, min nazanim em kasête ekspairey (Îbrahîm Tatlises)î heştakaniyan le qutuwî çi etarêk da dozîwetewe û wa destberdarî nabin û sê jeme deyken be mêşk û gedey ew alemeda. Le gel ewey çêştxaney Hewlêr çêştxaneyekî zor xoşe û xwardinîşiyan zor be lezzete, baştir waye Parêzga û Wezaretî Nawxo û Berêweberayetî Geştuguzar, planêkî tokmeyan hebêt û naw be naw serdanî sercem hotel û çêştxane û gazîno û şuwêne geştiyariyekan biken û be bîriyan bihêninewe, bîrtan neçêt êwe Kurdin.

Dr. Saman Helebçeyî
halabjayi @ yahoo.com

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: