Bedirxan

Bedirxanî û Rûpelek Ji Arşîva Kovara Hetaw

Kovara Hetaw
kovarekî wêjeyi û kurdî ye û panzdeh rojan carekî tê çapkirin

Berpirsê Giştî
Parêzer Îbrahîm Ezîz Axayê Dizeyî

Xwediyê Îmtiyaz û Sernivîskar
Gîw Mukriyanî

Navnîşan:
Kolana Muzafferiye Hewlêr – Iraq
Çapxaneya Kurdistan – Birêvebiriya Hetaw

Le Çapkirawanî Taze

Mizgînî le hemû wêje perwerekî Kurd bê ke destûrî ziman (Gramer)êkî Kurdî le Parîsî da be nawî Langue Kurde (Zimanî Kurdî) le dû bergan da bergî yekemiyan (122) ayî duyemiyan (131) lapereye panî (8) û dirêjîşî (10) ince ke le layen nîştiman perest û wêje perwer Mîrî xawend şiko Dr Kamiran Beg Elî Bedirxan Paşawe be zimanî Kurdî nusrave (şerh) î Fransî danrawe,  le 1953 le Parîs da be tîpî latînî Kurdî û le ser qaxezêkî estûr û baş çapkirawe duwênê çapkirawe û duwênî be êmeş hat.

Ew destûr (Gramere) Kurdî be sirf û nuêkî yekcar berz û be kelke û renc û erkêkî zorî pêwe kêşrawe le layen destûrewe zimanî geyandote rêz û payey zimane here zînduwekanî dunyaye û le xwêndingay millî zimane zînduwekanî rojhelatî da dexwêndrê. (ÊCOLE) NATIONALE DELANGUE ORIENTALES VIVANTES 

Pîran cihêl dekatewe we her Kurdêkî kurî dilpak be çawî xoy da bînî çawekanî sax û her Kurdêkî na umêd û dilşikaw bîbînî dergayekî umêdewarî û hîwayî way pê dekatewe ke le dergay asmanî firawantir bê.

Yezdanî pak ew gewre dilsoze û ew mîre wêje perwerde û ew qaramane ne bezeman pê payedar û ragîraw bifermo!..
30.06.1954

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Hetaw2_518907957.jpg

Le Çapkirawanî Taze 

Rûpelek ji wêjeya Kurdî (Sefhat min al Edebil Kurdî)

Yadgarî: Rewşen Bedirxan

Taze destegulêkî şa’îrekanman be nawî (Sefhat min Al Edebil Kurdî) le layen xuşkî zana û muhterem amîre Rewşenxanî Bedirxaniyewe bu hatiwe supasêkî bê endazey dekeyn katîbî nawbiraw be Kurdî be serhat û helbestî 21 biwêjî kon û tazey Kurdanî têdaye be zimanî Erebî le ser qaxezêkî zor baş le bîrîtî da çapkirawe diyare ke şazade Rewşenxan renc û erkêkî zorî pêwekîşawe,  helbestekanî le hemû şîwe û perdeyekî da ewende nasik û dilgir û pesendî tercume kirdewe ke endamî selîqey ariyetî hoşyarî û zanayî Kurdayetî xoy be tewawêtî da niwanduwe.

Êstaş le layekewe bo teşcî û teqdîrî xizmet û edebiyatî Kurdî û le layekî tirîşewe bo yarmetî û yarîkarî binemaley xanedanî berzî Bedirxaniyan keser û malî xoyan le pê nawî Kurd û Kurdistanî da çiwanduwe le ser hemû Kurdêkî dilsoz nîştiman perestêkî pêwîste nisxeyekî lew yadgare şahkare bikirê ke le çapxaney Kurdistan da dest dekewê.

Mihamî(Parêzer) Îbrahîm Ezîz Axayê Dizeyî
30.08.1954

Back to top button