Kultur

Babîsoka Rengan

Li jora vê Tablo ye  Nîv qaşilke hêkeke ku xwe sipartiye paş Girêki ,Babîsokek
Rengan diafirîne ku li dora xwe dizivire.  Babîsokeke maxnatisi ye.
Raperîna groverên babîsoke li hemberî xetên rast tekoşina di navbera rengan û sazmanan (strûktûr) diyar dike . berxwedanek heri ciwane û bedewe.
Li bine Tablo ye li ser deste raste du hêkan ji xwe re Rê yek ji çerme Maran,
û têle Ziv avakirine daku xwe ji vê Çenge biparêsen.li mixabin Babîsok hin bi Hêze  û ne diyare ku bere xwe dide kijan warî,

Pewendî: Info@ Mirhek.com
Hunermend: Mîre hêkan

 


Fermo tabloyê  hûnêrmend Mîrê Hêkan yên vê heftiya:

Bab__soka_Rengan_1_175800670.jpg 

Babîsoka Rengan: 1

 

Bab__soka_Rengan_2_297655654.jpg

 

Babîsoka Rengan:2

 

Bab__soka_Rengan_3_945764130.jpg

 

Babîsoka Rengan:3

 

Bab__soka_Rengan_4_563415029.jpg

 

Babîsoka Rengan:4

 

Bab__soka_Rengan_5_344032818.jpg

 

Babîsoka Rengan:5

Back to top button