Civak

Xurşîd Xelîl: Serpêhatiyek

Mixabin min gelekî di xwest ku ez tûrikê xwe valakim lê biburin min nizanîbu ku tûrikê ku li milê min bi qule, qulik wek kulekê têde heye, ne xeme îsal jî çû wek her sala biburin. lê hinek ji geşta ku min daye hev di qorzîkeke de maye. Ew jî zirt u virtin. Em germ dikirin û dîsa ji nişkê ve em sardibun mîna wî mirovê ku çu bû cem textor û derdê xwe ji texrore di got ku dema ez bi xanima xwere radzêm cara yekem ez pir başim lê cara didwa ez pir xwêdan didim pepukê textor ji êşa wî fêm nekir, derman merman daye piştî salkê dîsa hat û ji textore got ez wek berê me.

Textorê reben ma heyrî  rabo ji xanima wî pirsî ku ê min min tiştik ji mêrê te fehim nekir xanimê bersiv daye û jêre got: Tu kes tişkî jê fêm nake, ji ber ku mêrê min salê du cara bi minre radizê carekê di zivstanê de û carekê jî di çiqîna havînî de, ji xwe wê cara didwa xwêdan bide.Îca bi xwe, ê min jî ji geşta ku daye hev ti tişt fêm nekir ji zirt û virta pêve.

Xürşîd Xelîl
[email protected]

Back to top button