Panelek di derbarê Covid-19 Perwerdehiya Civakê

Ji aliyê komek doktor û şarezayan ve panelek di derbarê Kovid-19 û Perwerdehiya Civakê de li 19.04.2020 demjimêr 14:00 dema Amerika û 21:00 dema Rojhilata Navîn û Kurdistanê destpêdike.

Beşdarbûyên panelê ku ji doktorên Kurdên Amerika pêkhatiye ji Dr Haval Chweich, Dr Edrees Othman, Dr Jikerkhoun Simou, Dr Haval Kelli ye.

https://www.facebook.com/kurdishAmericanDoctors/

Nerîna min :