Kurda Îran protesto kirin

Îro li gelek deverên Kurdistana Rojhilat îdamkirina 5 çelekvanên kurd hate protesto kirin. Xelkê Kurdistanê gelek bajaran dikanên xwe venekirin.

Di vê derbarê de nûeya PNA:

Nêrînek

  1. hofitiya dewleta be bext,li ser me kurda\nber dewame.tete xuyakrin go we heji ber\ndewambe,jiboni go bedengiya dinyaye u ya me kurdanji ber dewame.ma gelo em ji xwe dipirsin ma cima ef bedenki,yanji ma em jixwe dibirsin go ma di ser jekirine fe dawiye de gunhen me kurdaji nine.jibo go\nte zanin go demek direje dewleta irane \nciwane me kurda bi werise xweyi resu gamar di xenikine.ez bahwerim jidela go\nme kurda gazinde ji be dengiya dinyaye kiribane gome gazinde ji be dengiya netewa xwe kiribana,cedibu go iro ef ciwane kurda nehatibane xenikandin.wek te zanin bi milyona em kurd li awrupane \nle sed car mixabin bi hebuna cent kesen\nxwedi xiret tene li kolanane.heker em bi\nsed hezara kurd li kolana kiriya bana ez\nbahwerim we hijyariya damara insani ya dinyayeji bilint u bi hez bubana.le mixabin wek hercar me bi gazinde li ser\nne hijyariya dinyaye wacibe xweyi netewi bi cend nifisara wirtir ve nebir.\nma gelo go rewsen bire me kurda bi kampanyeke vekiri u mil bi mil li kolane\nbaytexte awrupa mesiya bana,ma hijyariya\ndamare insani li dinyaye gej ne dibu .le ma ki we rewsrn bire kurda li ser fe hofitiya irane werene ba hef u befre bi mesine.wek te zanin sazi u rexistine\nme kurda berjewendiye xwe timu tim xistine pesiya ruhe netewi,ki zane belki ji di roja irode ef pewistiyeke.\nle li gor ez dizanim berjewendiya rewsen bira ji bilind kirina ruhe netwi pede tijtik nine.bi seda nifiskar u bi\nseda huner mend u bi hezara rewsen bire\nkurda go bi beyaneke bi hefre banka mejeke mezin li kolaneke baytexte awruba kiribana ma gelo we kiyamet li sere me kurda rabu bane.yanji go rewsen bire me kurda go cend kilo metre mesiya bana we ji azmane hefta kevir li sere me kurda bariya bana.ez bahwerim heta go em kurd di netwiya xwede ne hijyarbin we ciwane kurda li dewleta irane ya bebext werin ser jekirin.

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: