E M K A R E S AT A A M U D Ê B I B Î R T Î N I N!..55 Sal bêrêwekeîro ( 13.11.1960)LibajarêAmûdêdisînemayê de jinivşkê ve agirbi motora sinema yêdikevê, 283 zarokêndibistanayekemînkotemenênwanadinava8-11 salîdene hemîdihundirêsînemayê de şewitindemaagirderdikevê her duderiyênsinemayêgirtîne û venabinholasinemayêbixwe130m2 ye û qapesîtawêjî150 keselêdihemandemê de500 kes xistinehundirdemaagirderdikevêjiizdîhamêmiletpêlhevûdûdikêhawarênzarokan li felekadisekinê “dêweledêxwetavêjê” lê çare nîne.283 kes dişewitin. Ger ewzarokênwêrojêîrosax buna wêrewşenbîr, konevan û welatperêzbaye. Û di doza netewaxwe de kar kiribuna. LêmixabinewjîwekezarokênHelebçayê,Şengalê,Kobanê ûwekeyênZîlanbitemenênxweyêbiçuk ketin himbêzatrajêdiyekegelekîxirabdidestpêkajiyanêdehemî mirin.BikurtayîcîrokaAmudêwilo dest pê dike.Roja 13.11 1960MidûrênehyaAmudêhemuxwendevanêndibîstanênyek emînyênbajêr mecburî çûna sinema yê dike, da koparayênbilêtênzarokênAmudê biçin arîkeriyaşoreşaCezayirê,piştîkofîlîmdestpê dike binîseatêagirbi motora sînamayêdikevê, diencamêde 283zarokênKurd dibin qurbanîjişoreşabiyaniyan re. Me hêvîjixwedayêdilovanheyekoevkaresat û qetlîamênwisali kurdan bes betin kirin.Em 55 sal bişundecareke din trajêdiyaAmudêbibîr tenin.Serênetewakurdsax be.Demamin ev nivîslêdikirPêşmergeyêKurdistanêbiserpereştiyaserokêHerêmêMesûdbarzanîbizavaazadkirina ŞINGALÊ destpêkirîibûmaxwedêMizgîniyaŞINGAL,enezîke. 12.11.2015 Mehmet Emîn KARDAŞSerokêGiştîyêPartiyaDemkrataKurdistanêTirkiyaPDK-T

Bersiv :

Nêrîna te
Nav: