Nêrînek

  1. Rezdaren heja,ji bo min babeteki gellek dirokiye ,rebaza barzaniyan tarixa kurdistane pewiste em tarixa xwe hin bin ji bo we yeke zor spas ji bo TRT KURDI.Daxaziya min eve ku hun Barzaniyan u hereketa barzani bi taybeti ji Barzaniye nemir General M.Mustafa BARZANI ji xelke meye bakur da bidin naskirin.Bila gele meye bakur ji tarixa xwe hin bin u mezin bin.\r\nsilav u rez

Nerîna min :