Axtamar bi barîna berfê dixemile…

Barina berfê li kendava Axtamarê (Wanê)xemlek xwezayî dertêxe holê. Çend dîmen ji dêra Axtamarê..

Akdamar ile kar birleşti... 2
 
Akdamar ile kar birleşti... 4
   
Akdamar ile kar birleşti... 6
   
Akdamar ile kar birleşti... 8
  
Akdamar ile kar birleşti... 10
   
Akdamar ile kar birleşti... 14
  
Akdamar ile kar birleşti... 15
  
Akdamar ile kar birleşti... 17
 
Akdamar ile kar birleşti... 22
Akdamar ile kar birleşti... 24
  
Akdamar ile kar birleşti... 25
  
Akdamar ile kar birleşti... 26
   
Akdamar ile kar birleşti... 28
 
Akdamar ile kar birleşti... 29
Akdamar ile kar birleşti... 31
   
Akdamar ile kar birleşti... 32
  

Wene ji rojnameya Karar hatine wergirtin…..

Nerîna min :