Nivîsar

Ala Kurdistan nabe mijara gengeşeya kurdan

ALA KURDİSTAN
NABE MIJARA GENGEŞEYA NAV KURDAN

A.Balî Han

Back to top button